Tallene er hentet fra av en ny landsomfattende spørreundersøkelse blant 370 boligkjøpere, gjennomført av Huseiernes Landsforbund.

Ifølge Dagsavisen har 10 prosent av boligkjøperne fra 2014, 2015, og 2016 opplevd det nødvendig å bruke eierskifte- eller boligkjøpsforsikring, kontakte advokat eller gå rettens vei. Huseiernes Landsforbund reagerer på at såpass mange finner feil og mangler de ikke var blitt informert om, verken under visningen eller i tilstandsrapporten for boligen. Forbundet vil ha en gjennomgang og forbedring av avhendingsloven.

– Både selgere og kjøpere er amatører ved bolighandelen. Derfor må de profesjonelle aktørene, takstmenn og eiendomsmeglere, pålegges et vesentlig større ansvar. Dette må inn i loven, mener forbundets generalsekretær Morten Andreas Meyer.

To av ti spurte boligkjøpere var for øvrig misfornøyde med fagfolkene og syntes de gjorde en for dårlig jobb i forbindelse med de aktuelle kjøpene. Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet forstår misnøyen.

– Det er altfor mange forbehold i takster og rapporter, og ofte hintes eller antydes det om problemer på en måte som kjøpere ikke forstår, sier han.