Boligprosjekt satt på vent etter funn av kvikkleire

I arbeidet med et nytt boligprosjekt ved Agnes har det dukket opp et nytt kvikkleireområde.