Gå til sidens hovedinnhold

Bør anmeldes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arkeolog Ragnar Orten Lie, i avdelingen for kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har nylig gjennom «Sandefjords Blad» tilkjennegitt hans kunnskap om at « voodoo-ritualer» innenfor « Istrehågan kulturminne» (steinring) i Tjølling har foregått i årevis. Han kjenner også til personer, som årlig avholder slike ritualer. Han er også tydelig på at en slik bruk, «ikke er greit». Turgåere fortviler når området besøkes «dagen derpå» og ritualenes «etterlatenskaper» ligger igjen.

Ærlig talt, hvorfor har ikke fylkeskommunen anmeldt dette forholdet til politiet?

Litt juss: Gjennomføring av en slik seremoni, som i etterkant i all tydelighet viser spor av en slakteplass og opptegninger – / områdeskjending, representerer brudd på «Allemannsretten» og kan derfor straffeforfølges.

Det er lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet («Friluftsloven»), som regulerer «Allemannsretten», dvs. som gir oss alle en viss frihet til å ferdes fritt til fots, på ski etc. i utmark.

Allemannsretten har begrensninger: Hovedregel (jf. «Friluftslovens § 2) – oppsummering: Bare når det skjer hensynsfullt og varsomt, kan enhver ferdes fritt i utmark.

Friluftslovens § 11 (sitat):» «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. «Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

Miljøkriminalitet etter Friluftslovens § 39: Brudd på Allemannsrettens grenser kan være straffbart.

Skjending av Fortidsminnes-merke kan straffeforfølges – (jf. § 3 Kulturminnelova): Ingen må skade eller utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne, eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Kommentarer til denne saken