Rektor på Borre Ungdomsskole: – Vi skal ta vare på alle

Rektor Heidi Walvik og skolesjef i Horten kommune Nina Henriksen er i gang med forberedelsene til å ta i mot Borre-elevene i kveld.