22 januar 2016 så sto jeg fram som mobbeoffer i Larvikskolen. Jeg hadde da vært på Stortinget i Oslo for å prøve å få snakka fornuft til politikere.

Jeg sa i den artikkelen at jeg tror Elevundersøkelsestallene ikke stemmer, og jeg tror enda ikke de stemmer. Jeg tror det enda er store mørketall. Hva blir gjort i dag i Larvik for å forhindre mobbing? Jeg leser i ØP den 19 februar 2022, at kommunalsjefen ikke er fornøyd med mobbetallene – noe jeg forstår veldig godt! Samme dag så står det om en elev som satte personer i bokser på hvem denne eleven likte og ikke likte. Samme gjorde hele klassen! Her begynner jeg å lure, er det en del av skolehverdagen i dag?! Grunnen til at jeg lurer på dette er fordi at dette høres helt absurd ut! Har ikke Larvik kommune lært av min historie fra 2016? Side 8, mandag 25 januar 2016 så skriver dere i ØP: "En historie å Lære av." Det er jeg evig takknemlig for! Men så kommer mitt spørsmål, har det blitt gjort noe lærdom av det? Har det som sto den 13 februar 2016 blitt tatt på alvor? Der sto det flere fram om mobbesituasjonen igjennom flere år! Temaet mobbing er et supervanskelig tema, men det er et viktig tema!

13 februar 2016 sa en av de som ble intervjuet av ØP, «Larvik trenger et mobbeombud!»

Ja, kanskje Larvik kunne ha godt av et mobbeombud, som består av oss ofre.

Jeg leser videre den 13 februar 2016 at Anja Hammerseng-Edin skriver at «I min drømmeverden blir foreldre til mobbere tatt ut av jobb fordi de må ta tak i ungene sine.» Det er en setning jeg veldig godt kunne se bli gjort i det virkelige liv. Foreldre og eventuelt barnevern burde bli mer innkoblet i skolen når det kommer til mobbere. Dette er også noe jeg tok opp på Stortinget.

Nå til dags er unge helt ned i barneskolealderen «heldige» med digitale verktøy som iPad, det er noe som kan bli brukt og brukes til nettmobbing. Apper og plasser som TikTok, Facebook, Twitter, Reddit, Discord og Snapchat kan og blir ofte brukt for mobbing, Jodel er vel egentlig verstingen da du kan være 100 % anonym for andre brukere.

Konsekvensene av mobbing som foregår i dag kan være mangt, selv har jeg PTSD (Post traumatisk stresslidelse) og personlighetsforstyrrelser. Andre kan få nedsatt selvtillit, føle seg ensom, ha selvmordstanker og ha søvnproblemer.

UDIR har et hefte om det å bli utsatt for mobbing, det er et gratis hefte som ligger ute på nett, kanskje det er noe Larvik kommune burde dele ut til skolene om dem ikke allerede har gjort det.

Som tittelen på dette leserbrevet sier, Bra at «mobbeskandalen» blir tatt opp på nytt. Dette er for å få satt mobbetiltak mer på dagsordenen i Larvik. Jeg stiller gjerne opp for å fortelle om meg og mitt til skoleledelsen i kommunen igjen.