Gå til sidens hovedinnhold

Slukkingen av Sky-brannen kostet over 400.000 kroner

Artikkelen er over 3 år gammel

Årsaken til brannen i komposteringsanlegg rett ved E18 på Sky i juli i år er fortsatt ikke fastslått

Den omfattende brannen i komposteringsanlegget krevde stor innsats fra Larvik brannvesen, og alt tilgjengelig mannskap måtte settes inn i slukkingen som pågikk i flere dager.

– Brannvesenet i Larvik benyttet cirka 20 personer i rullerende vakt. I tillegg ble det benyttet ressurser fra Sivilforsvaret i Vestfold og Telemark, og de stilte til sammen med rundt 75 personer, opplyser brannsjef i Larvik, Arve Stokkan, i en rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Kostnadene for brannvesenet til denne ene hendelsen beløpte seg til totalt cirka 210.000 kroner, hovedsakelig mannskapstimer. Da er ikke kostnader for Sivilforsvaret tatt inn i beregningen. Andre kostnader er heller ikke tatt med, opplyser Stokkan.

DSB opplyser i en SMS til Østlands-Posten at Sivilforsvaret hadde til sammen 85 personer involvert i slukkingsarbeidet, og lønn og reiseutgifter påløp med cirka 200.000 kroner. Til sammen brukte Sivilforsvaret over 800 timer i slukkingsarbeidet ved Sky.

Det ble, i tillegg til innsatsen fra brannvesenet, med bistand fra brannvesenet i Sandefjord, og Sivilforsvaret, også satt inn helikopter i slukkingsarbeidet. Kostnadene ved dette er ikke med i tallene fra DSB.

Les også: Vil sørge for at det ikke skjer igjen

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Måtte evakuere

Brannen førte også til svært stor røykutvikling over et stort område, og selv om røyken i seg selv var ufarlig, førte brannen til at det ble satt i gang evakuering av beboere i området. Ifølge Stokkan ble cirka 35 personer evakuert fra området.

Brannvesenet gikk også ut og ba folk over store deler av Larvik om å lukke vinduer på grunn av sur røyk som drev inn mot byen.

Les også: Fikk slukket brannen raskere enn forventet

Brannårsak uklar

Snart to måneder etter den omfattende brannen, er det fortsatt uklart hva som var årsaken til at det begynte å brenne i hauger med hageavfall på området.

– Vi har listet opp fire mulige brannårsaker, men vi kan ikke med sikkerhet slå fast at det dreier seg om dette, opplyser Christian Hansen, som er daglig leder ved Norsk Miljøindustri på Sky.

I brev fra selskapet til miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, heter at klut med kjemikalier/malingsrester, glasskår på området, glør fra sigaretter eller en biologisk reaksjon grunnet tungt materiale kan ha vært medvirkende årsaker til brannen i haugene på anlegget.

Fungerende brannsjef i Larvik, Jan Olav Vagle, bekrefter at brannårsaken ikke er avklart.

– Dette undersøkes fortsatt. Så langt er årsaken ikke klarlagt, sier han.

Les også: Bor ved brannstedet - leste om brannen på ØPs nettavis

Les også: Hjullastere satt inn i slukningsarbeidet - kan brenne i flere dager

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Har tatt vannprøver

Allerede kort tid etter at brannen ved anlegget var slukket, ba Fylkesmannen om at det så snart som mulig ble vannprøver, både av slukkevannet, og i bekken som går fra området og ned til Farris.

Fylkesmannen ba også bedriften om en redegjørelse om hendelsen, og skriver at «som følge av nærhet til drikkevannslokaliteter er det svært viktig å ha fokus på risikoreduserende tiltak for slike hendelser».

– Vi har hatt en god dialog med Fylkesmannen, og sendt både redegjørelse og vannprøver slik vi er bedt om.

– Nå venter vi bare på tilbakemelding og resultater i forbindelse med dette, sier Christian Hansen.

ØP klarte mandag ikke å komme i kontakt med ansvarlig hos Fylkesmannen i Vestfold for en kommentar.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Gjennomgått beredskap

Fylkesmannen poengterte også at det er flere forhold som må tas opp i etterkant av brannen. «Dette gjelder også bedriftens risikovurderinger og forebyggende tiltak i forhold til brann», skrev Trine Bull-Hansen i Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling til bedriften.

– Vi har på eget initiativ gått gjennom våre beredskapsplaner og utført tiltak for å sikre oss bedre mot brann og hvordan vi skal forholde oss til branner som måtte oppstå, opplyser Christian Hansen.

– Dette går blant annet på å lagre avfallet i mindre hauger, sier han.

Jan Olav Vagle hos Larvik brannvesen sier til ØP at brannvesenet skal ha møte med bedriften i forbindelse med beredskapsplanene, men at det ikke er berammet dato for møtet.

– Vi har imidlertid hele tiden hatt tett dialog med bedriften, sier han.

Har møtt naboer

Christian Hansen sier også at bedriften har hatt møte med berørte naboer til området, og at dette var et positivt møte.

– Larviks varaordfører var også til stede på møtet midt i august, og jeg opplevde møte som både godt og konstruktivt, sier Hansen.

– Det er viktig å gi god informasjon etter en slik hendelse, og også å la berørte parter komme til med innspill. Det tror jeg dette møtet klarte å få til, sier han.

Bildeserie

Se bilder fra brannområdet her

 

Kommentarer til denne saken