Breddeidrett barn og unge

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det vises til påvist smitte ved Stavern barneskole og Brunla u.s. samt beslutning om å innstille idrettsaktiviteter (fotball og turn) i idrettsklubben Stag.

Jeg er trener for barn og unge ved en lokal idrettsklubb. I tillegg har jeg/vi barn som deltar på aktiviteter som håndball, tennis og dans (p.t. STENGT) i kommunen.

På grunn av smittesituasjonen i Larvik/Stavern, sender jeg en anmodning til Larvik kommune om at kommunen går ut med en generell anbefaling/pålegg om at alle organiserte fritidsaktiviteter innstilles med umiddelbar virkning ut 2020 (begrenset periode).

Anmodningen fremmes privat på prinsipielt og reelt grunnlag.

Prinsipielt mener jeg at fritidsaktiviteter der barn møtes på kryss og tvers av ulike skoler, alder og geografiske miljøer bør innstilles ut året. Det er et paradoks at barn holdes atskilt i ulike kohorter på skole og i barnehage, men at de blandes på fritidsaktiviteter på ettermiddagen.

Enda mer uforståelig er det når ringvirkningene av krysningene potensielt og reelt medfører smitte, karantene (nærkontakter) for de berørte og stenging av klasser, og i verste fall hele skoler.

Jeg antar at det er et overordnet mål i samfunnet om å holde klasser og skoler åpne så lenge som mulig – både av hensyn til barns psykiske helse, læringsutbytte og deres generelle ve og vel. Det antas i den sammenheng at 4–8 timer skolegang hver dag er viktigere for barn enn 1–2 timers fritidsaktivitet enkelte ukedager i den situasjonen lokalsamfunnet nå står i.

Herunder er det også verdt å nevne at det for veldig mange, så er hjemmeundervisning sammenholdt med hjemmekontor en tilnærmet umulig oppgave.

De potensielle konsekvensene og ringvirkningene av å innstille fritidsaktiviteter sammenholdt med de faktiske samfunnsmessige konsekvensene og ringvirkningene av smittespredning på eller via fritidsaktiviteter medfører – så synes konklusjonen klar.

Smitte på eller via fritidsaktiviteter berører langt flere enn smitte ved den enkelte skole. Det har smittehistorien i kommunen dessverre allerede vist.

Selv har jeg en statlig jobb som har iverksatt omfattende smitteverntiltak. Dette gjelder sikkert flere arbeidssteder og foreldre som fungerer som trenere og som har barn på ulike fritidsaktiviteter. I tillegg opplever jeg at det er et generelt ønske i lokalsamfunnet om å «redde» en tilnærmet normal julefeiring samt bidra til at skolene unngår karantene/stenging.

På denne bakgrunn synes prisen å betale for å innstille fritidsaktiviteter ut året liten sammenlignet med konsekvensene av smitte på eller via fritidsaktiviteter.

Bakgrunnen for at jeg sender denne anmodningen er at det ikke bør være opp til den enkelte idrettsklubb eller det enkelte individ å ta denne vurderingen/beslutningen. Det medfører kun ulik praktisering og stigmatisering som igjen medfører utenforskap og dårlig smittebekjempelse.

Så, med et sterkt ønske om å holde skoler åpne samt øke muligheten for at barn og unge kan få en normal, men likevel unormal, juleferie/-feiring, så håper jeg (med tungt hjerte) at Larvik kommune beslutter å innstille alle fritidsaktiviteter i kommunen ut året!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken