NRK har igjen satt søkelyset på norsk helsevesen og eldreomsorgen i verdens rikeste land. Vi er vitne til hjerteskjærende historier om forholdene på en rekke helseinstitusjoner i Norge. Underernæring, dehydrering, feilmedisinering, gamle og demente som går med bleier som ikke har vært skiftet på opptil 24 timer, tenner som ikke blir pusset, avviksmeldinger fra ansatte florer, gjentatte lovbrudd, et enormt sykefravær blant helsearbeidere som er utbrente og deprimerte. Det har fremkommet at 7 av 10 helsearbeidere i hjemmetjenesten og på sykehjem vurderer å slutte i jobben.

Larvik kommune og kommunalsjef Guro Winsvold har fått ei stygg ripe i lakken etter innslaget på NRK Brennpunkt. Livsgledesykehjemmet Furuheim har betydelige utfordringer som må løses. Guro Winsvold setter åpenbart lite pris på at en ansatt har stått fram og fortalt sin historie. Det er like åpenbart at kommunalsjefen heller ikke setter særlig pris på innslaget i NRK. Det er avdekket meget kritikkverdige forhold, og den øverste ansvarlige Winsvold fremstår ikke spesielt ydmyk under intervjuet på TV.

Vi skattebetalere har merket oss at Winsvold uttalte at varslerens uttalelser må stå for hennes egen regning. Dette lover ikke godt for helsearbeiderens fremtid i Larvik kommune. Vi er kjent med at kommunen tidligere har prøvd å kneble ansatte. Saker skal behandles internt og de ansatte skal være stille. Vi vet at ansatte som ikke er fornøyd med standarden som leveres har fått beskjed om å senke standarden. Det dere rekker er godt nok!!! Det å stå fram er åpenbart risikosport i Larvik kommune.

Det forholder seg imidlertid slik at helsearbeidere internt i årevis har tatt opp utfordringer og problemer ved Furuheim. Det er skrevet kilometervis med rapporter og avviksmeldinger. ANSATTE FØLER AT DE IKKE NÅR FREM NÅR DET MELDES OM AVVIK. INGENTING BLIR GJORT. Det er ikke ressurser, det er imidlertid penger til å kjøpe Torvet 1 for 70 millioner. Fantastisk, kjære lesere. Sterke pårørende som melder fra om kritikkverdige forhold blir sett på som et problem.

Situasjonen ved Furuheim er alvorlig og har ikke blitt bedre de senere årene. Dette er altså et problem som ledere og byråkrater har kjent til lenge uten å ta tak i, og det er ekstremt provoserende. Dette er politikk, og politikk er prioriteringer. Våre gamle og demente står langt nede på prioriteringslista. Winsvold leter etter gunstigere fakta og prøver å fortelle en hyggeligere historie. Det som har fremkommet i Brennpunkt er ingen hyggelig historie, det er virkeligheten.

Virkeligheten er at pasienter blir avsosialisert og er ensomme fordi de sitter alene på rommet og ikke er ute i fellesarealer. Virkeligheten er at pasienter går med drittbleie i opptil 24 timer. Virkeligheten er at pasienter blir lagt kl. 16.00 og ligger urolige i timevis uten å få sove. Virkeligheten er uverdige forhold og en total uakseptabel behandling av våre eldre. Jeg blir faktisk litt kvalm. Kommunalsjef Winsvold., du fremstår som kynisk og har ikke gjort jobben din.

Det siste vi nå trenger fra kommunen er at saken dysses ned. Vi trenger ikke at det settes ned et utvalg eller en komité som skal analysere og evaluere. Vi trenger ikke omorganisering som de øverste byråkratene i kommunen elsker. Vi tenger ikke flere ledere og byråkrater i helsesektoren i Larvik kommune. Det er for mange allerede. Det VIRKELIGE PROBLEMET er mangel på helse, omsorgsarbeidere og sykepleiere. Dette er hovedproblemet.

Det er for få ansatte. Jeg har stor sympati og medfølelse med første linje-arbeidere, de står på og har et umenneskelig arbeidspress. Tiden strekker ikke til og stressfaktoren er skyhøy. Virkeligheten er en kronisk underbemanning i første linje på Furuheim. Det er bemanningskrise hver dag hele året. Politikere og byråkrater har presset sitronen til siste dråpe. Vi trenger flere ansatte med høye stillingsbrøker, helst i 100 % stillinger. Vi trenger flere sykepleier og helsearbeider på jobb, og vi trenger det raskt.

Da er det ekstremt umusikalsk i mine ører at kommunen har planer om ytterligere nedskjæringer i helsesektoren. Ikke i helsebyråkratiet, men ytterligere nedbemanning av sykepleiere på natt. Det skal spares ytterligere 1.650.000,- ref. høringsutkast. Det kalles å optimalisere nattjenesten i helse og mestring 2022/23. Fagre ord som bærekraftig nattjeneste, nettverksbygging, ambulerende vakttjeneste.

Jeg forventer at politikerne i Larvik kommune tar ansvar. Jeg er imidlertid ikke særlig optimistisk.