Brevik: – Det var fare for eksplosjon

Av

Politiet tok ingen sjanser og forbød folk å komme nærmere enn 300 meter.