Klima og miljøkrisen ble møtt med BRØL mange steder i Norge. Ikke BRØL å høre i friluft i Larvik sist fredag.

Kan vi være sikre på at Larvik-politikerne som blir valgt nå ikke bare vedtar, men setter i gang tiltak som monner? De fleste partienes utdelte valgprogram inneholder ordene klima og, eller miljø, men altså ikke alle! Det kreves flertallsvedtak i det nye kommunestyret. Vedtak som byråkratiet, politikerne og folk i «Stor-Larvik» kan være sammen om å gjennomføre i praksis. Det den enkelte gjør, det lille Larvik gjør, i verdenssammenheng, betyr noe. Greta Tunberg starta aleine og har fått med massebevegelser av både unge og gamle som vil! Vi krever handling i Larvik!

Inger Hagerup utga diktet «Vær utålmodig menneske» i 1947. Hun hadde opplevd 2. verdenskrig. Underlig å lese det som like aktuelt i dag

Langsomt blir allting til.

Skapelsen varer evig.

Mørket ble lys og lyset ild,

og mennesket våknet en dag og sa: Jeg vil.

Langsomt blir allting til.

Langsomt seiler vår jord mot en ukjent havn.

Ingen kan måle vår fremtid, og ingen kan gi den navn.

Men dette vet vi, at vi er med på å skape

det evige livet, skape det ondt eller godt.

Vi vil ikke tape.

Vi vil ikke miste den ilden vi engang har fått.

Mange var veiene. Det bar galt avsted.

Styrken ble makt og makten vold. Og mennesker

trampet hverandre ned.

Men alltid var drømmene den ytterste virkelighet.

Langsomt blir allting til.

Det haster, det haster. Det kan gå galt igjen.

Hva er det vi vil?

Drømmer og utopier sier de kloke menn,

de som er kalde av hjertet. Hør ikke på dem lenger!

Livet er ikke bare hus og mat og penger.

Vi er bestandig på vei, bestandig et stykke lenger,

alltid på vei mot menneskehetens seir eller nederlag.

Det haster, det haster i dag!

Vær utålmodig, menneske! Sett dine egne spor!

Det gjelder vårt evige, korte liv. Det gjelder vår jord.