Larvik kommune setter ut rundt 8 500 brøytestikker hvert år – de absolutt fleste er i plast. Hvert år er rundt 1 000 av disse stikkene av plast borte eller ødelagt. Helt borte er de riktig nok ikke. Plast er noe av det verste vi kan legge igjen ute i naturen.

En brøytestikke vil sannsynligvis være nedbrutt etter 450 år. Men vi vet ikke om selve materialet noen gang forsvinner helt. Plast vil i første omgang brytes ned til små partikler, såkalt mikroplast, og alt tyder på at dette ikke brytes ned i det hele tatt.

Larvik har i flere sammenhenger stått i bresjen for å fjerne plast i naturen, senest gjennom TV-aksjonen 2020 der MDG fikk støtte for å gi et kommunalt bidrag på 100 000,-. Samtidig blir brøytestikkene i plast paradoksalt nok spredt rundt omkring i kommunen ved vinterstid.

Miljøpartiet de grønne kom med dette forslaget i desember: «Brøytestikker i plast skiftes til nedbrytbart materiale».

Forslaget falt dessverre – fordi Høyre, Arbeiderpartiet, Frp og KrF stemte imot.

MDG kommer imidlertid igjen, og igjen, til vi har et godt klima og en ren natur!