For n'te gang er Torstvedtbakken veien, eller stedet «gud glemte» (les: Larvik kommune), ikke brøytet.

I dag, seks timer etter at samtlige andre veier i Hagalia er brøytet – attpåtil i full bredde – er den av de bratteste (og korteste) bakkene IKKE brøytet. Og med i totalbildet hører også det faktum at flest hjemmeboende innbyggere i kommunen over 75 år hører hjemme nettopp her i bakken.

At ikke da kommunen forstår at snørydding eller brøyting er en helt essensiell faktor innen skadeforebyggende tiltak for eldre, er for mange med meg en stor gåte!