Jernbanedirektøren, Kirsti Slotsvik, sier at Vestfold sør for Tønsberg er satt på vent. Begrunnelsen er økonomi.

Rødt Larvik kan skjønne at milliardene flyr når

  • Vegdirektoratet og Bane NOR ikke samarbeider. Å bygge E18 med fire felt, broer og tunneler uten å samtidig å legge en plan for jernbanen, er rart, for å si det mildt.
  • Bane Nord får igjennom i Stortinget at linja skal være bygd for en hastighet på 250 km uten å se om det er mulig, er rart, og dyrt.
  • Å vedta at stasjonene skal være sentrumsnære i betydningen «helst på torget», har møtt mye motstand. At Bergeløkka, Bommestad, Alfred Andersen-tomta eller ved brannstasjonen er langt ut på landet, er virkelig en fjern tankegang.
  • Å bygge tunnel gjennom Martineåsen først, og så se om det er mulig å treffe med et tog, er utrolig.

Rødt Larvik holder fast ved vårt standpunkt som vi vedtok på årsmøtet og bar som parole 1. mai: Stopp Bane NOR! Utred 3. alternativ!

Det ligger i korta at jernbanedirektøren også vil ha noe annet, altså et tredje alternativ.

Nå som utbyggingen er satt på vent, burde det være unødvendig å presse fram en avstemning i kommunestyret 21. august. Det går uansett flere tiår før dette kan bli realisert. Kanskje trengs det nye øyne (politikere) for å finne en løsning for framtida?