I et forslag til veileder fra trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), åpnes det for å sanksjonere medlemmer som lever i et homofilt forhold eller heterofilt samboerskap, skriver Vårt Land.

Etter å ha mottatt bekymringsmeldinger om vilkårene for medlemskap, har Statsforvalteren konkludert med at trossamfunnet ikke bryter noen bestemmelser i trossamfunnsloven, skriver avisen.

I et skriv fra BCC til Statsforvalteren går det fram at en person med homofil legning kan inneha medlemskap i BCC og alle former for verv eller ansettelser. Det er først når legningen leves ut, for eksempel i form av et seksuelt samliv, at livsførselen kommer i strid med BCCs bibelforståelse.

– Etter trossamfunnsloven er det ikke noe i veien for at et trossamfunn diskriminerer, så lenge diskrimineringen er begrunnet i selve troen, opplyser Hege Nyhus, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Veilederen skal legges fram for landsmøtet i BCC Norge i desember, og at den er anbefalt å tre i kraft fra og med 2023.