I tidligere tider var det slik at de som gikk inn i politikken hadde en visjon og et mål. Jeg håper de har det i dag også, men det er vanskelig å se i den praktiske politikk og særlig i år med de mange utredningsforslag som er fremsatt i budsjettmøtet.

Det ser ut for meg at politikerne i dagens kommunestyre ikke riktig vet hva de vil eller hvor de skal. For etter forslagenes lange og kompliserte problemstillinger vitner det om at politikernes mål og visjoner er svært uklare. Riktignok forstår forslagsstillerne at det de ønsker utredet er så krevende at kommunedirektøren får anledning til å hyre inn konsulenter til jobben. Ble det budsjettert med penger til det?

Det er fristende for en politiker å bevilge mer til alle gode tiltak. Men en politikers utfordring er ikke å bevilge mer, men å forvalte bedre. En bedre forvaltning kan på kort sikt innebære å øke utgiftene til forebygging for så å slippe reparasjoner senere. Det er en pedagogisk utfordringene i politikken.

Skulle det absolutt fremmes et verbalforslag, kunne det vært slik: «Kommunaldirektøren bes utrede hva som fylkeskommunen forvalter som ikke kan gjøre like godt av kommunene».

Den dagen fylkeskommunen er avviklet og statsforvalterens oppgave er strammet inn til det som er oppgaven, vil Kommune-Norge ha mer enn nok penge til gode budsjetter, godt vedlikehold av skoler og andre kommunale bygg og det uten eiendomsskatt.