Gå til sidens hovedinnhold

Buss til besvær

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringdalskogens fremtid som næringsområde er ikke avhengig av en trafikkfarlig, midlertidig bussholdeplass.

I Østlandsposten 1. mars uttrykker et knippe næringslivsfolk bekymring over at den midlertidige ekspressbussholdeplassen på Ringdalskogen nå forsvinner. Deres bekymring må bero på en misforståelse.

Ethvert område med stor befolknings- eller næringslivstetthet bør ha gode kollektivforbindelser. Det bør også være tilfellet på Ringdalskogen. Det viktigste er imidlertid å sørge for at man er godt knyttet til det lokale og regionale bussnettet.

Forfatterne av kronikken representerer ulike firma, til dels lokalisert vest for motorveien (Jotron, Ringdalskogen AS og Format Eiendom) og til dels øst for motorveien (Bergene Holm AS). Det totale området det er snakk om strekker seg over ca. 1,8 kilometer vei – for mye til at det hensiktsmessig kan dekkes av én bussholdeplass for mange pendlere.

Statens veivesen anbefaler at man i byer og tettbygde områder bygger holdeplasser med 500-800 meters avstand, noe som gir 10-15 minutters gangtid for en voksen person med normal førlighet. Man vet fra tidligere studier at muligheten til å kunne gå innen akseptabel tid til og fra kollektive transportmidler er avgjørende for hvorvidt folk velger å la bilen stå.

Situasjonen for de to områdene Ringdal og Amundrød er transportmessig ulik. Østsiden av motorveien betjenes av bussrute 03, som er en av bussrutene i Larvik med flest avganger; hele 30 avganger hver vei på hverdager forbi holdeplassen Holm, som ligger 450 meter fra der Amundrød næringspark er planlagt. Bussruten følger Hedrum Ravei, og det bør være fullt mulig å få anlagt en holdeplass enda nærmere det nye næringsområdet. Bussrute 03 betjener både Sandefjord og Larvik sentrum, og har halvtimesruter det meste av døgnet. Den påvirkes ikke av interpellasjonen som ble vedtatt i kommunestyret.

På vestsiden av E18 er situasjonen en annen. Dette området er i dag ikke knyttet til lokal- og regionalbussnettet i Larvik eller Sandefjord, og man er prisgitt å gå til Holm – drøyt en kilometer fra de fleste nyetablerte bedriftene på denne siden av motorveien. Noe nærmere har man de midlertidige ekspressbussholdeplassene det var snakk om i interpellasjonen, som for tiden betjenes av 7 avganger hver vei på hverdager. Det er imidlertid viktig å huske at også denne holdeplassen er 1,2 kilometer fra for eksempel Norsk Stål AS, hvis man skal reise i retning Oslo. Det er dermed uansett nødvendig å bedre holdeplasstrukturen på vestsiden av E-18 ved Ringdal – og da helst ved å binde området tettere sammen med lokal- og regionbussnettet i Larvik.

Vi forstår at det ved første øyekast kan fremstå som at man frarøver Ringdal vest det lille man har av kollektivtransport. Det er ikke vår hensikt. Vi ønsker god kollektivdekning til alle store bolig- og næringskonsentrasjoner i Larvik, men det må skje på en trafikksikker og ansvarlig måte. Da er det best å få langdistansebussene til Farriseidet, slik det var forutsatt da man opprettet de midlertidige holdeplassene på Ringdalskogen. Parallelt med dette bør kommunen sammen med fylket sette seg ned og se på hvordan kollektivdekningen på Ringdal vest for E-18 kan bedres. Nye næringsområder bør kollektivbetjenes på en måte som gjør det attraktivt for ansatte å bosette seg i Larvik. Det vil være en fordel for næringslivet, det vil være en fordel for kommunen, og det vil være en fordel for miljøet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.