Brannofrene får forsyne seg med det de vil fra butikken til John og Anita: – Hvorfor? Det sier seg selv

Anita og John har kjent på kroppen hvordan det er å ha lite. Når de nå har nok, velger de å dele.