I slutten av mars 2013 ble en enslig ulv skutt i Lardal. Det var den første ulven som ble skutt i Vestfold på godt over 100 år, og det skjedde etter en rekordrask behandling i byråkratiet. «Dette er eksklusivt», uttalte vilt- og fiskeforvalter Christian Geving som en kommentar til nedskytingen og dette er nok selve saken: Det eksklusive og «æren» ved å ha felt en ulv. Et trofé av betydelige dimensjoner.

Men hvem var det som ble truet av denne ulven? Var det bufe som fortsatt sto på båsen i Lardals 12-15 kuldegrader eller var det tiuren som ulven drepte for å skaffe seg mat? Eller var det kanskje oss mennesker denne streifende hannulven var farlig for? Var det frykten for at ulven skulle drepe en lardøling på vei til skole eller jobb som var bakgrunnen for at 70 jegere rykket ut i felten på kort varsel mens snøen fortsatt lå høy i lardalskauane?

Senere er det skutt ulv i området mellom Langangen og Kjose, også det vinterstid mens alt av bufe fortsatt oppholdt seg innendørs. Nå skjønner selvsagt også jeg at dersom en ulv skal kunne spores og felles, må det skje på snøføre. Å spore en ulv på barmark sommerstid, mens bufeet er ute, er langt vanskeligere. Men altså vinterstid, da ulven, som stort sett ellers, kun er farlig i fantasien.

Så leser en historien om en ung norsk hannbjørn på 102 kilo med dårlige kunnskaper om norske beiteregler som søndag ble drept av kommunale jegere i Nordland. Nationen skriver lakonisk: «Fellingstillatelse ble gitt etter funn av flere sauer drept av bjørn i området, ifølge Fylkesmannen, men hvorvidt bjørnen som er skutt er skyldneren, gjenstår å se».

Ja, det gjenstår å se, men bjørn er nå en gang bjørn og det beste er å skyte først og spørre etterpå.

Omtrent samtidig kommer Framtiden i våre hender med opplysninger basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå: En gjennomsnittlig nordmann spiser 1.352 dyr i løpet av sitt liv. Av disse er 1.211 kyllinger og annet fjærfe, 30 griser, 24 lam og sju kuer eller okser. I tillegg kommer blant annet elg, reinsdyr, hjort og diverse småvilt.

Disse tallene er verd å tenke over. Og det som er helt sikkert, er at dersom nordmenn hadde vært bjørner eller ulver, ville vi vært likvidert av et jaktlag i regi av en lokal viltnemnd lenge før vi nådde voksen alder. Det er ikke så mange bjørner eller ulver som spiser 1.352 dyr i løpet av livet.