Mange ord blir mye brukt uten at vi tenker så mye over innholdet. Ett av de ordene er design. I de siste årene blir vi overøst med designvesker, designmøbler og designklær. For meg har det først og fremst blitt symbolet på en nyrik livsførsel.

Da vi skulle invitere til det første av tre møter i , der vi har lyst til å samle folk som vanligvis ikke uttaler seg offentlig, til en prat om byutvikling, fant vi ut at ordet byutvikling kanskje ble litt «offentlig og kommunepreget». Kanskje bydesign fristet mer?

For de fleste av oss, har design med form å gjøre. Utformingen av noe, et bord, ei lampe eller en mobiltelefon.

Men fredag fikk jeg være til stede da forsker og designer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Ted Matthews, lærte ungdommer i Larvik hvordan de skal gå fram for å utvikle ideer til bydesign.

 

Han sa at behov og problemer er «the heart of design». At design er en måte å tenke på som tar utgangspunkt i noe som ikke fungerer så bra, altså ofte et problem.

Rett før et møte der vi skal snakke om hva som kan gjøre Larvik til en mer attraktiv by å bo i, er det jo et fantastisk utgangspunkt at problemer og ting som ikke fungerer så bra, er gode utgangspunkt for forandring og løsninger.

Som Ted Matthews sier: Vi trenger masse ideer for å lage én god idé. Men da er det bare å sette i gang. Hva er det vi ikke synes fungerer så bra i Larvik? Få det ned på papiret!

Så gjelder det å tenke positivt og åpent og la ideene flomme. Ned på post-it lapper. Fullstendig ukritisk og ellevilt. La fantasien og drømmene råde.

Deretter er det tid for å analysere, skape struktur, prioritere. Men hele tiden å huske på at problemer kan bli muligheter. For en deilig tanke. Ingen grunn til å grave seg ned i problemer, de er rett og slett muligheter, ja selve veien til å komme opp med ideer til et bedre design. Til å finne noe som fungerer som det skal.

Og når vi skal finne et bydesign som vi ønsker, er det eneste riktige at vi gjør dette sammen, mange og i full åpenhet. At ingen blir kritisert for sine uttalelser, men at alle kan komme til orde med sine ideer.

For kommer vi opp med massevis av ideer, vil mest sannsynlig en eller to materialisere seg som gode. De blir utgangspunkt for noe vi kan jobbe videre med. Problemet har gitt byen en ny mulighet.