Det er kaldere enn det har vært noen gang denne vinteren, men jaggu har tjelden ankommet larvikskysten allerede. Eller kanskje har de fire strandskjærene som torsdag ettermiddag satt utenfor Kåvan i Viksjfjord torsdag ettermiddag, overvintret?

Litt oppsiktsvekkende, egentlig. 9. februar er tidlig, selv om det har vært ganske vårlig helt siden nyttår. Vanligvis kommer ikke tjelden til oss før i månedsskiftet februar-mars, men det får så være.

Vi tar i stedet turen til Færøyene der tjelden – eller tjaldur som fuglen kalles lokalt – er nasjonalfugl. 12. mars ankommer nemlig denne fuglen øygruppen og det regnes som selve begynnelsen på våren. Det får vi gjøre her også, til tross for at enkelte tjeld overvintrer langs larvikskysten og de første allerede har kommet trekkende fra kontinentet og Storbritannia.

En oppsiktsvekkende fugl som tjelden er naturligvis knyttet til overtro og sagn langs norskekysten. For eksempel på Frøya i Sør-Trøndelag – eller hører øya til Nord-Møre? – varslet tjelden om både det ene og det andre. Var den første tjelden man så om våren enslig, betydde det at en i familien døde. Så man et par, betydde det lykke. Og dersom man så flere enn to, betydde det at det kommer en ny i familien. Barneforøkelse med andre ord.

De første tjeldene jeg så i år, var altså fire i følge, men det betyr ikke at jeg har noen tro på barneforøkelse i nær fremtid.

Også samene hadde en høne å plukke med tjelden – eller cáhkkán som de kaller den. I eldre skriftlige kilder fortelles det at samene forbannet denne fuglen når de så den, slik at den skulle falle dø om. Dette var fordi tjelden med sitt leven alltid ødela jakta, og varslet sel og fugler om at jegeren var på vei.

Her hos oss i søndre Vestfold er tjelden imidlertid bare til velsignelse og ikke noe levende vesen kan varsle vårens ankomst på en så livlig måte som den. Tar man en tur i Viksfjord på denne tiden, kan en nesten ikke unngå å komme i godt humør. Det sørger tjeldens karakteristiske lokkelyder for der den flagrer over vannflaten.

Og Viksfjord er selve tjeldefjorden over alle tjeldefjorder. Her finnes den på hver eneste holme og på slutten av 70-tallet viste et prosjekt at det hekket rundt 100 par i fjorden. Det har nok ikke blitt noe færre siden den gangen og godt er dét. En kyst uten tjeld vil være som Donald Trump uten Twitter.