Vi som bor her er også viktige! Og vi er så utrolig takknemlige for at vi har den flotte skolen i nærområdet vårt.

Denne takknemligheten har blitt ytterligere forsterket under Corona-pandemien. Vi har følt oss trygge og vi har tydelig sett fordelen ved å få bo spredt i ei godt fungerende bygd. Vi har vel også tenkt at andre har sett gevinsten ved å ivareta bygda vår og skolen vår og at tanken om et litt mer desentralisert samfunn, totalt sett, bør få en renessanse. Derfor ble jeg, og mange med meg, negativt overrasket og veldig skuffet over rådmannens forslag om å legge ned Hvarnes skole og på den måten radbrekke et levende bygdesamfunn.

At vi er ferdig med pandemier når covid-19 er over, det er det vel få som tror. Tvert imot må vi finne andre måter å planlegge og organisere samfunnet på og for meg er en av tankene at vi må ha litt mindre fokus på at så stor del av ressursene våre skal tilfalle sentrum og pressområder. Jeg forundrer meg selvsagt over at strategidokumentet ikke tar slike hensyn.

Jeg er ansatt i Larvik kommune. Jeg vet at vi må spare.

Vi har vært med på mange innsparings-runder, navngitt på mange, fine måter og jeg mener vi har vært flinke til å være med på endringene, vi har klart å omstille oss.

Et dynamisk samfunn er, og skal være, i evig endring. Men er det ikke på tide å tenke annerledes, tenke på å ivareta det unike ved oss, ved Larvik og Norge, og å se på nye måter å utnytte distriktene på. Det er der fremtiden ligger og vi må gripe muligheten nå!

For vi trenger å produsere mer av egen mat.

Vi trenger å hegne om nærområdene og vi trenger å nytenke historien vår og se at vi må ivareta egne muligheter.

Det handler om trygghet, tilgjengelighet, tilhørighet, trivsel og disse tingene må ligge i bunnen for at vi som samfunn skal kunne skape og produsere til beste for oss alle sammen. Og for at vi fortsatt skal ha levende bygder er skole og barnehage en nødvendighet. Det er jo her vi bor!

La oss få beholde Hvarnes barnehage (Tun barnehage avd. Hvarnes) og Hvarnes skole og la den flotte bygda vår få blomstre.