Storgata 49 ble først bygd i 1903 og har lenge vært en bygning i bybildet som huser mye historie – samtidig er det en bygning som ligger på etterslep når det gjelder vedlikehold.

I går ettermiddag raste det ned flere biter fra fasaden til bygget, heldigvis var det ingen forbipasserende i nærheten på det aktuelle tidspunktet. Nå skal eieren av bygget, Terje Ufs, sette i gang tiltak umiddelbart for å hindre at det skjer igjen.

– Det skal bli satt opp et stillass der så raskt som mulig, det skal jobbes med fasaden. I utgangspunktet skulle vi starte en rehabiliteringsprosess av bygget innen månedsskiftet i mars. Nå ser vi at de planen må settes i gang umiddelbart, sier Ufs.

Dårlig murpuss

Det er usikkert hva som førte til at murpusset har falt av fasaden, men eier har en liten anelse om hva det kan skyldes

– Det er et område som vi har reparert tidligere, men det har nok ikke blitt gjort på en ordentlig måte. Det har nok vært for dårlig murpuss.

Ifølge Ufs skal det i løpet av neste uke bli satt opp et stillas for å fjerne løse belegg fra fasaden.

– Vi må bare få et firma og tillatelse til å sette opp stillaset først.

Skal rehabilitere bygget

Det er store planer for det gamle hotellbygget, tidligere i januar ble det kjent at Ulfs vil gjennom, Christiania Forvaltning og Eiendom AS, bygge både leiligheter og næringsarealer i bygget. Men aller først ønsker han å gjøre det trygt for at allmennheten skal kunne ferdes i nærheten av bygget.

– Når fasaden fikses da vil det bli trygt å gå i nærheten av bygget. Sikkerheten er svært viktig for oss.

Hvor lang tid arbeidet med fasaden vil ta, er enda usikkert. Ulfs regner ikke med at det vil ta lang tid, men stillaset kan måtte stå der i en lengre stund.

– Arbeidet med fasaden tar nok ikke så lang tid. Det er ingen stor jobb. Vi må sjekke om det er løse materialer på bygget og fjerne det. Etter dette vil den store rehabiliteringen av bygget starte, det tar litt lengre tid.

God dialog med kommunen

Bygningsinspektør Tom Mangelrød og tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen i Larvik kommune forteller at de fikk raskt kontakt med Ufs rett etter hendelsen.

– Vi tok kontakt med eieren i går. Han skal i gang så snart det lar seg gjøre med å sette opp stillaser og sikre bygget. Foreløpig har politiet sperret fortauet frem til annen sikring kommer. De kommer til å fjerne pusset som ligger løst på fasaden, sier Mangelrød.

Ifølge bygningsinspektøren er det vanlig praksis ved slike hendelser at eier av bygget får et pålegg om å sikre bygget.

– Da er det en selvfølge at de gjør det, så fort det lar seg gjøre. I dette tilfelle har huseieren allerede satt i gang tiltak for å imøtekomme det.