Leca-muren som er satt opp under terassen, kles i disse dager med Rock-face fasadestein. Naturstein som er mellom to og fire centimeter tjukk og som limes på Leca-muren.

- Bedehusets grunnmur er av granittblokker fra gammelt av, og vi fant endelig en stein som matchet den erverdige grunnmuren, sier daglig leder Morten Lie i Stoneart som også levere skifer fra Oppdal som skal legges på murgulvet i forkant.

Les også: Bruker 14 millioner

Forsiden av muren kles med samme type fasadestein, mens på veggen mot Shell skal et settes opp spiler og etter hvert plantes slyngplanter.

- Det blir knallfint når det er ferdig, sier byggmester Espen Staer som er opptatt av at den gamle bygningens særpreg skal ivaretas også i framtida.