Gå til sidens hovedinnhold

Byggesak til besvær

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at Statsforvalteren behandlet klagen og opphevet kommunens vedtak om Rødbergbakken 2 på grunn av mangelfull begrunnelse, har familien Farmen engasjert advokat som har sendt et notat til Larvik kommune. Deler av notatet blir belyst i ØP under overskriften «setter store verdier på spill.» Saken skal behandles på nytt i planutvalget i Larvik den 1. juni.

Advokaten understreker at det ikke er noe uoverensstemmelser mellom Farmen og kommunen. Farmen har gjort alt etter boka. Når situasjonen nå likevel er slik at kommunens saksbehandling har ført Farmen inn i en slik uheldig situasjon, påligger det kommunen et betydelig ansvar for å ivareta tiltakshavers interesser. Her legger altså Farmen skylden på kommunen, selv om han understreker at det ikke er noe uoverensstemmelser mellom dem. Situasjonen Farmen er kommet i har han satt seg i sjøl og her kommer begrunnelsen:

I begynnelsen av juni 2019 sender Ragne og Peder Farmen en søknad til Larvik kommune om rask saksbehandling i forbindelse med byggesøknaden. I søknaden om pulttak av 11. april 2019 er det planlagte solcelleanlegget hovedpoenget. Man reduserer energibehovet og dermed bidrar til en mer bærekraftig, miljøvennlig bebyggelse. Dette høres veldig fint ut i tiden vi lever i. Etter mye fram og tilbake blir rammetillatelsen godkjent i slutten av desember. Det tar altså åtte måneder og årsaken til dette er ikke Larvik kommune, men etter vår mening ansvarlig søker My House AS. Kommunen ber om opplysninger som mangler og det tar tid. Det gjelder bl.a. uteoppholdsarealet, begrunnet dispensasjonssøknad, vurdering av grunnforholdene og til slutt ber de om at må sendes nabovarsel om dispensasjonssøknaden.

Den 5. februar 2020 blir det gitt igangsettingstillatelse. Etter det skjer det noe rart. I stedet for å starte med bygging, søker My House i stedet den 25. mars 2020 om endring av gitt tillatelse. Det søkes om å snu pulttaket. Allerede den 27. mars 2020 sender Larvik kommune brev til My House om tilbakemelding vedrørende mangler.

I svaret fra Byggherren av 2. april 2020 kommer det fram at det planlagte solcelleanlegget ikke ville gi nok strøm til boligen. Hvorfor sto ikke det i søknaden av 25. mars? Det tar altså et år før de finner ut at solcelleanlegget ikke gir ønsket effekt.

Det hadde ikke vært noe problem å finne ut det i løpet av en ukes tid. At Farmen sender søknad om rask saksbehandling, når han sjøl bruker et år på å finne ut at solcelleanlegget ikke gir ønsket effekt, er jo helt utrolig. Når man ser på saksbehandlingen er det upassende og direkte frekt av advokat Andersen å skrive at Larvik kommune har satt ham i en uheldig situasjon og at det pålegger kommunen et betydelig ansvar.

Både Larvik kommune og Statsforvalteren skriver at rammetillatelsen av 19. desember 2019 er endelig avgjort. Vår klage er innlevert den 15. juli 2020. Klagefristen har jo allerede gått ut før det søkes om å snu pulttaket. Vi fikk opplysninger om dette først den 13. juli 2020, dermed blir vi satt sjakk matt. Advokaten skriver også at rammetillatelsen er endelig avgjort. Det er ikke riktig. I forvaltningsloven § 31 står det at dersom klager ikke kan lastes for at klagen er levert for sent, kan klagefristen i særlige tilfeller forlenges til et år.

Denne avgjørelsen har vi klaget på og sendt til Statsforvalteren. Klagen er ikke avgjort pr. dags dato. Norsk lov er heldigvis ofte tuftet på sunt bondevett. Dersom vi ikke får medhold i denne klagen må det være noe fundamentalt galt. Årsaken til at vi ikke kan overholde klagefristen er godt begrunnet. Både eier og festere av bebygde og ubebygde nabo- og gjenboereiendommer skal varsles. Søker og Larvik kommune burde selvsagt ha forstått dette og sendt oss fire nabovarsel. Vi har også ubebygd tomt helt opp til krysset ved gamle Stavernsveien. Det burde også være lett å se at Rødbergbakken 2 A får store negative konsekvenser for oss.

Flere utbyggere bruker også i dag en tjeneste hvor de kan få rede på hvem de må gi nabovarsel. Tjenesten koster kr 2000,-. Den 22. september 2020 får vi klagerett og den 2. mars 2021 skriver Statsforvalteren at det er helt korrekt. Uansett hvilken vei pulttaket i Rødbergbakken 2 A står, vil det ruve i terrenget og ikke følge intensjonen i reguleringsplanen. Sørveggen på Rødbergbakken 2 A er i dag ca. åtte meter høy, fra gulvet i underetasjen og til toppen av taket. Vi har målt.

Advokaten skriver at høyden er 0,9 m. lavere en maks høyde på 7,5 meter. Det vil si 6,6 meter. Det er nesten 1,5 meter lavere enn slik det er i dag. Er det etter boka? Advokaten har også lagt ved en fotomontasje som forsøker å få Rødbergbakken 2 A til å se ut som en liten dukkestue. Her trenger man ikke noe fotomontasje. Det er bare å ta seg en tur å se. Det er tross alt det som teller.

My House skriver i søknaden om å snu taket at når det er gitt dispensasjon den ene veien, må man kunne gi den andre veien også. Ser også at advokaten bruker mye tid på tidligere dispensasjoner i område. En dispensasjon skal ikke begrunnes ut fra tidligere dispensasjoner. Den skal begrunnes i forhold til gjeldende lover og regler. Man skal ta utgangspunkt i at det det søkes om, ikke er påbegynt, slik som både tidligere rådmann og Statsforvalteren skriver.

Advokaten skriver til slutt at i dette tilfelle foreligger det dessuten ingen fare for at dispensasjonen vil skape uheldig presedens for andre lignende saker. Dette skyldes både det forhold at bestemmelsene som nevnt allerede er nært unntaksfritt fraveket, og at dette er siste hus i rekken og at område ellers er ferdig utbygget. Nær unntaksvis fraveket er jo en sannhet med store modifikasjoner, og det er vel ikke slik at for det man bygger det siste huset kan man gjøre som man vil.

Hadde Farmen bygd med flatt eller forholdsvis flatt tak, som alle de andre fem forholdsvis nye husene på høyre siden nedover i Rødbergbakken, og i samme høyde som de (ca. 6 meter), kunne de som bor der sitte i stua og nyte utsikten. De hadde fått en rask saksbehandling og han hadde sluppet å engste seg for de store verdiene som kunne gå tapt.

Vi kan overhodet ikke forstå hvorfor de som bor der, skal sitte i ei stue som er over fem og en halv meter høy mot sjøen. De to øverste meterne kan jo ikke brukes til noe annet enn å ta fra oss som bor bak, den utsikten vi i alle år har satt pris på. Vi lurer også på om Farmen hadde fått rammetillatelse den 19. desember, dersom solcelle planene ikke hadde vært med.

For en kar som er født og oppvokst bak et bedehus på Kvarstein i Vennesla, er jeg fristet til å si som Sørlendingen når han bruker det sterkeste banneutrykket han kan: «Æ kan ikkje si at æ liger det hær noe særlig.»

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.