– Kan virkelig ikke se at vi har gjort noe ulovlig, sa huseier. Nå må dette bygget rives.

Kommunen er ikke i tvil. Tiltaket i Ula er ulovlig.