Det fantes afrikanske språk som ikke hadde ordet «vedlikehold» i vokabularet, fordi det ikke var noe verdifullt å vedlikeholde eller fordi det var så lett å bygge nytt.  I Norge synes nå ordet vedlikehold gradvis å gå ut av bruk i offentlig sektor. Som privatpersoner oppfordres vi ofte om å ta et oppgjør med bruk- og kastmentaliteten. Men offentlig sektor synes upåvirket av slik tenkning, der skrotes bygg som så vidt har passert femti.

Når en offentlig institusjon eller dens ansatte mener å ha behov for eller lyst på nye lokaler, illustreres gjerne behovet med TV- eller avisreportasjer som viser sprukken maling, muggflekker, gjennomsparkede dører og avskallet murpuss. Samtidig avgis elendighetserklæringer fra tillitsvalgte og verneombud. De ansvarlige for tilstanden blir sjelden konfrontert med sine forsømmelser. Målet er allerede satt, - å tenke vedlikehold, rehabilitering og bruksverdi forstyrrer ambisjoner om nybygg.

Både stat, fylke og kommune har slike svin på skogen. Store investeringer blir fremstilt som helt nødvendige på grunn av dårlig vedlikehold over år. Godt nok er ikke mulig. Nei, - det skal være Nord-Europas nyeste / beste / største / mest kreative, koste hva det koste vil. Derfor tas godt funksjonelle bygg ut av bruk, slik at behovene kan dekkes i nye bygg med en vesentlig høyere «husleie». Gode offentlige bygg står ubenyttet fordi behovene dekkes i nye bygg. Hovedstaden går foran med dårlige eksempler, men mange følger etter.

Vi har et stort offentlig overforbruk grunnet sviktende ressursforvaltning over tid.  Ansvar og skyld ligger hos politikere og ansatte som ikke ser at penger har verdi, at godt kan være godt nok, og at vedlikeholdet må følges opp av både eiere og brukere. Noen burde byggeskamme seg!