Larvik kommune har sitt hushold på mange ulike steder. Det er i det lange løp kostbart iht. økomi, samarbeide og samhandling mellom de ulike etater i Larvik.

Jeg er på linje med de perspektiver som Terje Antionsen formidlet i sitt innlegg. Sett dette i sammenheng med bygging av nytt bibliotek vil det være et utrolig spektakulært prosjekt for å samlokalisere de ulike funksjoner i Larvik kommune.

La oss nå utnytte gevinster ved å bygge et monumentalt prosjekt som vil bli et ikon i Larvik. Foreslår at kommunen inviterer til en arkitektkonkurranse med Snøhetta, arkitekt Nils Torp med flere. Larvik har ikke hatt tradisjon for filantropiske givere som skipsreder Anders Jahre i Sandefjord som donerte penger til rådhus/bibliotek. Nå er det etter hvert blitt en del rike mennesker i byen vår som har en historisk mulighet til å gi så det monner.

Larvik kommune har blitt et kulturelt knutepunkt i det nye fylket Vestfold og Telemark. Larvik kommunes visjon må nå være Carpe Diem. Håper at vår nye og dynamiske ordfører Erik Bringedal vil fronte et slik prosjekt sammen med sine politisk kampfeller. La oss være stolte av pionerbyen Larvik med å sette et slikt unikt byggeprosjekt på sakskartet snarest mulig!