Mener restriksjoner på bilbruken er det eneste som får folk til å sette fra seg bilen: – Det er ikke dermed sagt at det er så populært

Et av målene med en bypakke er å få flere til å velge å la bilen stå, men restriksjoner på bilbruk er ikke særlig populært.