Starter omfattende graving i Byskogen

Starter graving: I dette området starter kommunen med graving i løpet av februar.

Starter graving: I dette området starter kommunen med graving i løpet av februar. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeidet gjøres i forbindelse med fornying av vann- og avløpsanleggene i området fra Herregården til Karistranda.

DEL

I løpet av februar starter Larvik kommune graving i krysset Byskogveien, Utsiktsveien, Heibergsgate og Kristian Fredriksvei. I forbindelse med gravingen og oppgradering av anleggene i området vil overvann fra området fra sommeren bli ført rett ut i sjøen.

– Vi understreker at dette kun gjelder overvann. Gravearbeidene gjøres for å separere overvann- og kloakknettet, forteller Elma Selimotic, som er prosjektleder i areal og teknikk i Larvik kommune.

Overvannsledningen vil bli koblet bort fra eksisterende overløp nederst ved Karistranda, i Havnegata.

Les også: Stenger Strandgata

Stort prosjekt: Her er skisse for området der kommunen nå skal grave.

Stort prosjekt: Her er skisse for området der kommunen nå skal grave. Foto:

Forberedelser til omkobling

– Før dette kan gjøres må fellesledninger for avløp kobles bort fra overvannsledningen lenger opp i avløpsnettet, forteller Selimotic.

– Med dette menes at det må monteres overløp der hvor felles avløpsledning kommer inn mot separat avløpssystemet i Byskogen, sier hun.

Videreført vann fra fellesledningen skal føres til spillvann. Avlastet vann skal føres til overvann.

Sksse for området

Sksse for området Foto:

Overløpet er en stor glasfiber tank på 14 ganger 2,4meter, som skal graves ned i beplantet rabatt i krysset Byskogveien, Utsiktsveien, Heibergsgate og Kristian Fredriksvei.

– Det vil bli lagt flere nye kummer for avløp rundt overløpet, og nye vann -og avløpsledninger i en del av Utsiktsveien, forteller Selimotic.

Oppgraderer området

Elma Selimotic forteller at gravarbeidene i det store og sentrale krysset i Byskogen vil starte opp i løpet av februar. Arbeidet skal utføres av H&K Sandnes, og etter planen skal arbeidet være utført i løpet av mai.

– Området i krysset vil bli oppgradert med tanke på resetting av kantstein eller brostein på deler av fortauene, veioverbygging, ny asfalt og universell utforming for flere fotgjengeroverganger forteller Selimotic.

Fornyes: Dette er området det skal graves i. Arbeidet er beregnet ferdig i løpet av mai.

Fornyes: Dette er området det skal graves i. Arbeidet er beregnet ferdig i løpet av mai. Foto:

– Arbeidet  vil naturligvis påvirke trafikkavviklingen på stedet, men entreprenør vil sørge for god skiltning og for at trafikken gjennom krysset skal kunne avvikles på en god måte, sier hun.

Ferdig til ferien

Arbeidet i etappe to i forbindelse med fornying av vann- og avløpsanleggene fra Herregården til Karistranda har pågått siden september i fjor.

– Arbeidet har foregått og foregår fortsatt i Hospitalgata, Kirkestredet og Colin Archersgate. Vi regner med at dette arbeidet er ferdig før fellesferien i år, sier Selimotic.

I etappe 2 i dette området skal det totalt graves cirka 1.000 meter ledningsgrøft, legges 42 avløpskummer og 11 vannkummer i betong. Det skal graves 80 meter kabelgrøft og 430 meter grøft for trekkerør, og settes opp 12 gatelys.

Leder prosjektet: Elma Selimotic, som er prosjektleder i areal og teknikk i Larvik kommune.

Leder prosjektet: Elma Selimotic, som er prosjektleder i areal og teknikk i Larvik kommune. Foto:

Artikkeltags