På Visit Norways hjemmeside lister de opp Topp 10 kystbyer i Norge. Ingen av byene i Vestfold eller Telemark er med på listen. Vi som bor i Larvik er glad i byen vår, omgivelsene med naturen og nærheten til sjøen. Det har vi til felles med andre kystnære byer.

De 10 på listen er de som tiltrekker seg flest besøkende fordi de skiller seg ut. Så får vi bare innse at Larvik ikke har så mye som skiller oss fra andre kystnære byer i Norge. På tross av Bøkeskogen, Tollerodden, Stavern, Kyststien osv. Mange av byene vi sammenligner oss med har også natur, historie og egenskaper som oss.

Vi er heller ikke særlig gode til å utnytte og markedsføre det vi tross alt har i tillegg til ovennevnte, for eksempel Thor Heyerdahl, verdens mest kjente nordmann, og Kaupang med sin unike vikinghistorie.

I det siste har tre hver for seg spennende prosjekter blitt luftet. Barokkhagen, Gamlebyen rundt Tollerodden og Indre havn som hver for seg og til sammen ved hjelp av visjonære ideer, har potensial til å løfte Larvik et godt stykke opp mot de mest spennende kystbyene i Norge.

Men da må vi virkelig sikte mot å bli en av de byene som folk bare MÅ besøke, og bare FÅR LYST TIL å bosette seg. Noe som får folk til å si: «Jøss, Larvik har virkelig blitt en fin by å leve i».

Jeg vet mange har en drøm om at Indre havn skal forbli kun en park. Det er ikke min drøm.

Vår egenart

Hva er det vi har som kan være spesielt for Larvik, noe som skiller oss fra de aller fleste byer langs kysten?

Vi vet det, alle vi som bor her. Bare se på alle de flotte bildene som vi legger ut på Facebook og Instagram.

Bilder av soloppganger og solnedganger, bilder av sjøen som er spesiell fordi den viser horisonten. Det kan du ikke gjøre i Bergen eller Ålesund, Trondheim eller Tromsø.

Egenart er noe som er der, eller noe vi som bor her skaper. Noe unikt. I form av arkitektur, parker, kultur, skulpturer.

Noe vi oppsøker for å få en spesiell opplevelse, eller som gjør at vi ønsker å bosette oss der.

Havparken

Først og fremst er Havparken mye mer salgbart enn Indre havn. Dessuten vil navnet alene bidra til noe som er viktig, at vi bør forsterke kontakten med havet.

Vær så snill, glem diskusjonen om hva som er byens sentrum. Sentrum er der det er. Havparken er en helt ny bydel. En åpen og bærekraftig bydel med røtter i den maritime kulturarv.

God byutvikling handler om å legge til rette for fellesskap og sunn, bærekraftig livsstil.

Målsettingen må være å lage vakre, varierte og gjennomtenkte bygg som er tilpasningsdyktige og kan romme ulike funksjoner over tid, slik at byggene kan ha lengst mulig levetid. Gjennomsnittlig etasjeareal bør ikke være mer enn tre etasjer.

Forholdet mellom gode byrom for alle, bokvalitet for den enkelte, kulturarv, innovasjon, estetikk, økologi og økonomi må veies opp mot hverandre.

Uteområdene må være genuint stimulerende og attraktive, og invitere til fysisk aktivitet, sosial omgang og rekreasjon.

Et bevisst forhold til materialbruk, som for eksempel mest mulig tre, kan gi nyskapende og spennende arkitektur.

En havnepark med plass til maritimt friluftsliv, ballspill og lek. Et sted med plass for alle, både unge og gamle.

Thor Heyerdahl museum

Et konkret bygg jeg ønsker meg i Havparken, er et Thor Heyerdahl museum. Ikke kun for å hedre ham, men for å bringe videre hans drømmer og opplevelser, hans holdning til miljøet, hans oppdagelser. Museet bør være bevisst oppgaven å stimulere unge mennesker til nysgjerrighet og gode holdninger, til andre mennesker og til naturen. Den jobben gjør ikke Kon-Tiki-museet.

Et bygg som i seg selv vil tiltrekke seg interesse.

I Malaga i Spania har de en avdeling av Pompidou- museet som ikke dominerer omgivelsene. Det synlige er spennende og beskjedent, som et lite smykke, mens mesteparten av museet befinner seg under bakken.

Sjøbad og båthavn

Niels Torp arkitektkontor har foreslått en ny badestrand i Indre havn. Mitt forslag er heller å se på mulighetene for et Sjøbad. Og selvsagt trenger vi en småbåthavn.

Oslo har de siste 20 årene bygget ut sitt havneområde på en flott måte. Ikke alle liker alt, men det har skapt et folkeliv som er et godt eksempel.

Dimensjonene i Havparken vil selvsagt være mye mindre, men man kan la seg inspirere av måten de har gått fram på i Oslo.

De store, seriøse utviklerne får konkurrere om å fremlegge de beste planene, hver for seg får de hjelp av de beste arkitektkontorene, norske og internasjonale.

De må forholde seg strengt til bestemte krav om hva som ønskes, men nye ideer blir også skapt.

Noe av teksten her har jeg stjålet fra den danske byen Svendborg; «Planer og strategier for det gode liv ved havna» utarbeidet av Arkitektkontoret Vandkunsten.