Gå til sidens hovedinnhold

Byvekstavtale og et grønnere Larvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringa foreslo i sitt budsjett å kutte 30 millioner, som ville ramme byvekst avtalene i fem mindre byregioner (Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Tønsberg/Sandefjord/Larvik) Disse byene ønsker å ta nullvekstmålet på alvor og bidra til å snu utviklingen i sine regioner til mer kollektiv og mindre privatbil. Det er noe de har jobbet sammen om i mange år – og som de til slutt fikk et visst gjennomslag for i forrige regjering. Dette valgte AP/SP ikke å prioritere i sitt tilleggsbudsjett. Det var litt underlig, da begge partiene er for å utvide byvekst avtalene til flere store byer. Men de nedprioriterte dette og kuttet Solberg regjeringens etterlengta utvidelse.

Vi i SV mener at norske byer og tettsteder må bli mindre bilbaserte og mer framkommelige og trivelige. Færre skal trenge bilen til jobb, barnehage og skole. Da må satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange trappes kraftig opp. Det holder ikke med enkelte tiltak, det må helhetlig satsing til for å få våre byer miljøvennlige inn i fremtiden.

Derfor hadde vi som krav at byvekstavtalene for de mindre byene skulle inn i budsjettet igjen, og kuttet på 30 mill. reverseres. Men nå har forhandlingene ført fram, og SV har fått våre tre Vestfoldbyer inn i byvekstavtalen. Vi satser på grønn politikk og den må prioriteres ute i kommunene våre.

Kommentarer til denne saken