Vi i Camp Larvik er en innbyggerinitiert arbeidsgruppe bestående av byens egne innbyggere som har et stort engasjement for Larvik, og som ønsker å bidra med konkrete forslag og tiltak som kan gjøre Larvik til en bedre by å både besøke og bo i. Camp Larvik baserer seg på medvirking. Vi er derfor særlig opptatt av de innspillene vi får fra andre innbyggerne – også de om parkering.

Camp Larvik er en av fire piloter i Norge som gjennomføres i regi av Stedskaping.no. Målet er å få til større nærmiljøprosjekter i regi av frivillige innbyggere i samarbeid med kommuner. Grunntanken er at det å skape noe sammen bidrar til at flere bryr seg om og tar vare på både hverandre og sitt lokalsamfunn. Larvik kommune tok initiativet til å delta i pilotprosjektet, og fylkeskommunen er med og støtter. Arbeidet var opprinnelig planlagt ferdigstilt som en del av byjubileet vi350, men vi jobber nå mot våren 2022.

Vi har registrert at parkeringsplassen ved Bøkkerfjellet er regulert til park, men det er ikke opp til oss å ta den ballen. Vi har verken til hensikt å ta ansvar for realisering av kommunens politisk vedtatte planer, eller å påta oss det offentliges ambisjon om å omstille samfunnets bevegelsesmønster fra bil til kollektiv. Vi stiller bare spørsmål som:

Hvordan kan kontakten mellom Bøkkerfjellet og Torget forbedres?

Hvordan kan inngangen til Bøkkerfjellet bli mer synlig og inviterende?

Hva skal til for at Bøkkerfjellet kan utvikles videre og bli den gode byparken for alle?

Hvordan kan man best engasjere flere av Larviks innbyggere til å komme med konkrete innspill, og delta i gjennomføringen av et felles prosjekt – til beste for byen OG vi som bor her?

Kan det skje ting på Bøkkerfjellet som vil øke bruken av det fantastiske området ut over dagens bruk, og som kan gjøre det enda bedre å være der for alle?

Vi som deltar i Camp Larvik tester altså ut et konsept, og vi bruker vår fritid på dette. Det gjør vi fordi vi mener det både er bra og mulig å engasjere flere innbyggere til å ha hjerte for, og ønsker å bidra til, utvikling i Larvik sentrum generelt, og på Bøkkerfjellet spesielt. Vi mener at motivasjon og engasjement er grunnleggende drivkrefter når man ønsker å oppnå endring og utvikling i eget lokalsamfunn. Takk til alle dere som bidro med verdifulle innspill på Amfi lørdag 6. november som vi tar med oss videre i konkretiseringen av prosjektet. Vi ønsker vi oss mange flere konstruktive tilbakemeldinger, samtidig som vi ønsker oss gode hjelpere og deltakere i den videre prosessen.