Etter at driverne reagerte kraftig gjør ministerne helomvending: – Det har skapt mye engstelse

Fem dager etter «gladsaken» som minister Monica Mæland forkynte på Stolpestad camping, gjør departementet helomvending. Firemetersregelen får likevel ikke tilbakevirkende kraft.