Campingplassene i Larvik kommune bør åpnes for fullt

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi opplevde fredag 01.05.2020 kl. 1600 at campingplassen åpnet for sesongen 2020, men med begrensninger.

Det er vanskelig å forstå slike restriksjoner som det her er satt selv i disse koronatider ved at det kun er lov å bruke vogna fra fredag kl. 1600 til søndag kl. 2000 samt at toaletter og dusjer er stengt.

· Hva er grunnlaget for et slikt vedtak?

· Hvorfor åpner ikke plassen for fullt?

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av covid-19 som trådte i kraft 15.03.2020 ble opphevet 01.04.2020.

Forskrift om stenging av campingplasser og forbud mot overnatting på campingplasser i anledning av covid-19, Færder kommune, Telemark og Vestfold som trådte i kraft 26.03.2020 kl. 1800 ble opphevet 01.05.2020.

Det er etter dette opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke regler som skal gjelde for campingplassene.

Slike vedtak som Larvik kommune nå har fattet er helt klart en forskjellsbehandling av hytter og campingenheter. Campingenheter som står fast og som betaler sesongleie står likt med hytter når det gjelder oppfatningen av hva som er fritidseiendom. De er begge å betrakte som fritidseiendom.

Vogner som står fast fra sesong til sesong regnes som fritidseiendom selv om dette ikke er hytter.

Det er langt imellom uteplassene hvor brukerne av campingenhetene oppholder seg, ca. 5–6 meter der vognene står etter hverandre, og langt mer (10 til 12 meter) der vogner står bakenfor hverandre, så det er god avstand mellom brukerne sett i forhold til de avstander sentrale myndigheter har fastsatt i forhold til smittefare.

Med krav om å følge nasjonale retningslinjer vedrørende bestemmelser om avstand, god håndhygiene og anmodning om ikke å oppsøke store forsamlinger så har nå kinoer, større butikksenter, kafeer med mer nå åpnet. Alle har åpne toaletter. Butikker og bensinstasjoner har holdt oppe i hele koronatiden. Det er trangere mellom mennesker som besøker disse stedene enn det er til daglig på en campingplass.

Vi er kjent med at det er mange campingplasser som har åpnet for fullt uten slike begrensninger som Larvik kommune har satt for bruk av campingplassene.

Det er vanskelig å forstå det representanten for campingnæringen har fremmet som innspill til vedtaket i Larvik kommune vedrørende bruk av campingplassene og campingenhetene. Det ser ut som at dette innspillet mangler en god faglig vurdering i forhold til smittevern. Dette innspillet er helt uten grunn til skade for brukerne av campingenhetene ved at forutsetningene for bruken her er totalt endret. Det oppfordres til å betale sesongleie, mens store deler av de forutsetningene for bruken fjernes ved et slik vedtak.

Turismen og campinggjestene forårsaker en stor økning i befolkningsantallet i sommermånedene i Larvik kommune. Konsekvensen av et slikt vedtak blir omfattende og rammer ikke bare campinggjestene, men indirekte også næringer i Stavern og Larvik områdene med tapt omsetning, som igjen går utover kommunen selv ved tap av skatter og avgifter fra næringslivet.

Det er sentrale myndigheter som utarbeider, vedtar og opphever lover og forskrifter som skal gjelde nasjonalt. Når slike forskrifter som har vært gjeldende for smitte, vern av lokalt helsepersonell og bruk av fritidseiendom nå er opphevet, så burde lokale myndigheter ta dette signalet og forstå/sette seg inn i hva dette betyr lokalt i kommunen. Det kan se ut som at Larvik kommune ikke har satt seg godt nok inn i hva dette vil bety lokalt, men kun støttet seg på innspill fra campingnæringen (rådmannen sier jo dette selv) som igjen mangler en grundig faglig vurdering før innspillene gis.

Ut fra den debatten som har oppstått i pressen i ettertid ser en at Larvik kommune påstår at vedtaket er gjort etter ønske fra campingbransjen, og uttaler i ettertid at dette vedtaket er uheldig, men vil ikke bli omgjort.

Larvik kommune er som alle andre forvaltningsorganer underlagt forvaltningsloven og kjenner sikkert til at partene i saken har med hjemmel i fvl.§28 klagerett med klagefrist på 3 uker på alle enkeltvedtak som fattes, likeledes er det fullt mulig for Larvik kommune med hjemmel i fvl.§35 (omgjøring av vedtak uten klage) å oppheve et enkeltvedtak hvis vedtaket er fattet på feil eller mangelfullt grunnlag. Larvik kommune må vise vilje til dette til beste for næringen.

Larvik kommune bør med hjemmel i fvl.§35 se på denne saken på nytt og fatte et nytt vedtak som er bedre faglig vurdert til bese for campingplassene og hele næringslivet som har nytte av turismen i Larvik i sommerhalvåret. Når det gjelder campingplasser, så bør disse åpnes for fullt bruk, og ikke bare i helgene, og med restriksjoner som følger av sentrale myndigheter.

Dette vil tjene hele næringslivet i denne regionen.

Campingplassene i Larvik kommune bør åpnes for fullt slik som andre kommuner har gjort det med de restriksjoner som sentrale myndigheter har fastsatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken