Den dramatiske overskrifta gjenspeiler dessverre virkeligheten og ikke en kommunists behov for å sette det på spissen. Bare å se på Bane Nor sine planer for Indre havn: Det er ikke av estetiske grunner de foreslår en bro der de nye jernbanesvillene skal ligge over de nåværende kjøreledningene, men på grunn av forventningene om at havet stiger. Det er høyt!

Polene smelter og havet fortsetter å stige, ikke fordi «naturen er sånn», men fordi vårt menneskeskapte samfunn fører til det. I dag heter dette samfunnet kapitalisme, kjennetegnet ved at produksjonen av varer og tjenester til markedet kun gjøres når det fører til profitt til kapitalistene, de som har de fleste av oss i arbeid.

Larvik er ikke på utsida av dette. Selv ikke øverst i Steinbakken er et sted man da kan flykte til, for å puste.

Larvik er med på Circus Killing. Da Superspeed kom, kalte Rødt ferja for supergris fordi den går på det mest grisete av alt, råolje. Color Line prioriterte profitten. Råolje er billigst.

Heldigvis er et flertall i kommunestyret mot bygging av vindmøller på Vindfjell. Det skulle tatt seg ut at turterrenget blir ødelagt for å sende og selge krafta som en hvilken som helst vare for å bli rik på. Men profitørenes tilhengere er mange og vil ikke la seg stoppe av lokaldemokratiet. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, mener sånne avgjørelser skal fattes av kompetente organer. Stortinget? Erna Solberg/Siv Jensen?

Visste du at et containerskip, de går på råolje, slipper ut svovel tilsvarende 50 millioner biler? Påstanden er sjekka av Faktisk.no, https://www.faktisk.no/artikler/MA/stemmer-det-at-utslippene-fra-et-containerskip-tilsvarer-50-millioner-biler.

Biler forurenser mye, vi så det da E18 ble stengt før jul. CO₂-en la seg over Torstrand som et lokk. Så mange biler det var! De var overalt, fra Europris til Glassverktunet.

CO₂ gir liv, men dreper i det omfanget vi har og får. Hadde det ikke vært naturlig å organisere samfunnet med minst mulig transport, slik at vi går på skole, er i barnehage og jobber nærmest mulig der vi bor? Er det ikke rart at fisken i nord sendes til Kina for å sløyes og pakkes, og så ender i kjøledisken på KIWI, kanskje via Larvik Havn? Sånn tenker ikke fiskekapitalistene, de har regna på det!

Det er i denne sammenhengen det spiller en rolle når Rødt vil være med på laget sammen med folk og andre politikere som sier nei til sentralisering av skoler, barnehager og offentlige institusjoner som gjør reiseveiene lengre. Mindre energiforbruk, mindre forurensning og en enklere hverdag.

Vi trenger grønne lunger og vern av strandsonen, ikke golfbaner, byggefelt og motorveier som tar dyrka mark. Fordi menneskene ikke kan overleve som art hvis soyabønner skal fraktes fra Brasil til Fredrikstad for å fôre alle Norges kyllinger og mye annet husdyrhold i Norge. Dette er lokalpolitikk med konsekvenser for vår evne til å overleve. Heldigvis er det flere og flere – ikke bare Greta Thunberg – som skjønner det.

Produksjonen av varer i dag er ikke bærekraftig. Fattigfolk i Østen jobber ikke fordi vi skal få billige T-skjorter. Og slettes ikke fordi de vil at profitørene – som har regna på det – skal få mer profitt. De jobber for å overleve. Tenk om de/vi hadde fått et demokratisk valg om det er sånn de/vi vil ha det.

Produksjonen legges der kapitalistene vil, ikke der det er fornuftig. Varene som blir produsert, blir ikke laga for å dekke folks behov. Inntil det gjøres, er det umulig å lage et bærekraftig samfunn, et miljø der menneskene har ei framtid, på lengre sikt.

I en sånn verden er det et paradoks at jeg har latt meg velge som styremedlem i Larvik Havn. Strengt tatt mener jeg at containertrafikken dreper.

Skal vi overleve som art, er det folk som må mobiliseres her og nå, og Rødt vil delta. Så kanskje er det håp, allikevel? Et miljø det går an å leve av og i.

Godt nytt år!