36 av 42 varer har identisk pris: – Det kan bety to ting

Av

Konkurransetilsynet: – Effektiv konkurranse krever at det finnes et overraskelsesmoment.