Coronaviruset herjer - Torp følger situasjonen tett

– Vi følger situasjonen tett.