Da alle elevrådene i Larvik var samlet, lærte de flere viktige ting: – Det er viktig å spørre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

250 elever var samlet til en hel dag om hvor hvordan de kan gjøre skoledagen bedre for alle elevene. På programmet sto blant annet Anja Hammerseng-Edin.

DEL

Larvikskolen arrangerer hvert år et seminar for alle elevrådene. I år handlet dagene i Sliperiet om hvordan bli «best sammen» og hvordan få til gode skolemiljø Gjennomføringen av dagen var god og man har funnet en måte som gir elever ny innsikt, samtidig som de deler gode eksempler fra skolehverdagen med hverandre. Ved hjelp av korte foredrag og mange praktiske oppgaver, blir elevene styrket i å utøve lokaldemokrati på egen skole.

For å bli «Best sammen» lærte elevene to nye metoder som de kan bruke i arbeidet på egne skoler. Det ene var Dialogkonferanse og det andre var Gallerivandring. Begge er metoder der elever skal få mulighet til å komme med egne innspill ganske fritt uten å bli fortalt hva som er rett eller galt.

De to metodene skulle også gi svar på to konkrete spørsmål. Det første var å finne på aktiviteter i friminuttene på skolene som fremmer at alle er med i fellesskapet. Her fikk man mange gode ideer i de forskjellige gruppene som etterpå ble prioritert og der man skal iverksette noe på skolene når de er tilbake. På den andre oppgaven ville man få elevenes innspill i forbindelse med rullering av Kvalitet i skolen. Dette er dokumentet som styrer retningen på opplæringen i Larvik. De fikk først en grundig innføring av faglig rådgiver Grethe Thorød Bergan før de svarte på konkrete spørsmål om motivasjon, læring, vennskap og inkludering.

Elevene fikk også vite litt om hva loven sier om deres medvirkning i skolen. Saker som gjelder skolemiljøet på en skole, er det viktig at elevene får mene noe om. De ble også påminnet om hvor viktig det er at alle får ment noe, da er det viktig at saker også tas opp i elevrådet i de ulike klassene.

Anja Hammerseng-Edin innledet del to av dagen og holdt et foredrag for eleven med fokus på å være trygg på egent identitet, vise omsorg og anerkjenne hverandre.

Sammen med Alma Hasanić Grizović fra LHK, fortalte hun om metoder som er blir brukt på LHK for å fremme ferdigheter som samarbeid og mestring, best sammen.

Vi avsluttet dagene med å starte arbeide med å lage en «VIS-plan». «VIS» står for vennskap, inkludering og sosial kompetanse. Dette er en lokal handlingsplan der elevrådet utarbeider aktiviteter de ønsker å gjennomføre i løpet av skoleåret.

Thuva Sofie Gjetrang og Karoline Holtan ved Tjodalyng skole var godt fornøyd med seminaret:

– Det var en lærerik dag der vi fikk mange nye forslag til aktiviteter i friminuttene. Det er viktig å passe på at alle blir inkludert. Vi lærte to metoder, gallerivandring og dialogkonferanse. Det var spennende å se hva de andre representantene fra de forskjellige skolene svarte på de ulike spørsmålene. Dette kan vi ta med oss videre til Tjodalyng skole.

De to syntes også det var fint å høre på Anja og Alma, og fikk flere gode ideer.

– Vi synes det er en god idé at vi elever bidrar så vårt syn og våre meninger blir hørt. Vi unge har ofte gode løsninger og er kreative.

Artizan Imad Amedi, Erlend Clausen, Daniel Eskedal Kristensen, Mohammed Abdelazeem Mohammed, Fouad Hasan Mohammed, Isho Hani Homa og Lucas Andrè Omslandseter- Mathisen fra Fagerli skole.

Artizan Imad Amedi, Erlend Clausen, Daniel Eskedal Kristensen, Mohammed Abdelazeem Mohammed, Fouad Hasan Mohammed, Isho Hani Homa og Lucas Andrè Omslandseter- Mathisen fra Fagerli skole.

Fagerli skole hadde sju elever på elevrådsseminaret. På spørsmål om hva de hadde lært i løpet av de to dagene var svarene mange:

– Å være sammen kan hjelpe flere og viktig å være venner.

– Når noen er alene skal vi spørre om de vil være sammen med oss.

– Å oppmuntre medelever på flere måter er viktig.

– Å være kort eller lang er det samme – alle er like viktige og verdifulle, svarte Artizan Imad Amedi, Erlend Clausen, Daniel Eskedal Kristensen, Mohammed Abdelazeem Mohammed, Fouad Hasan Mohammed, Isho Hani Homa og Lucas André Omslandseter- Mathisen – i munnen på hverandre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.