Gå til sidens hovedinnhold

Da kom baksmellen fra Afghanistan

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den siste Afghanistan undersøkelsen av våre veteraner, totalt 9192 av de, er nå offentligjort og om omhandler tiden fra 2001 til 2020 . Den er allerede grundig studert av ulike spesialister og veteraner med kritiske øyne. Forsvarsdepartementet, som har bestilt rapporten fra Forsvaret sanitet er et godt og viktig dokument som indikerer en betydelig forverring av tilstanden av våre veteraner. Mange veteraner utrykker nå stor bekymring over subjektive konklusjoner fra Forsvaret og at den ikke har tatt med en totalvurdering av de store mørketall som finnes. Den burde også inkludere en konkret oppfølgingsplan for å få alle våre veteraner ”helt hjem” og i god stand. Men, er Forsvaret, som tidligere arbeidsgiver for disse soldatene, de rette til å lappe på følgende av bruken av norske soldater i sin tjeneste?

I 2012 gjennomførte Forsvarets sanitet den første Afghanistan-undersøkelsen, der de spurte veteraner som hadde tjenestegjort i Afghanistan mellom 2001 og 2011 om deres erfaringer, helse og livskvalitet. Svarprosenten på 2012-undersøkelsen utgjorde 56,7 prosent av soldatene som hadde deltatt. I 2012 oppga 4,4 prosent at de har psykiske plager som følge av tjenesten. Dette ble et nøkkeltall som er blitt brukt inntil nå.

Hensikten med rapporten som ble offentliggjort tirsdag 5. oktober 2021 var å se på hvordan helsen til Afghanistan-veteraner har utviklet seg siden forrige undersøkelse. I den nye fremlagte undersøkelsen konkluderes det med at så mye som 10,4% hadde, og har, psykiske plager. En mer enn dobling av tilfellene fra undersøkelsen i 2012. Dette er nesten 1000 veteraner som sliter daglig etter sin tjeneste. Plagene inkluderer PTSD (posttraumatisk stresslidelse), mTBI (mild traumatisk hjerneskade definisjon som er en mildere form for stresslidelse som ofte fører til PTSD og første gang benyttet på norske veteraner), og andre psykiske tilstander. Dette er alvorlige tall som kanskje var forventet her. Spesielt da land som har deltatt i denne operasjonen, som UK, Nederland og Danmark, har vist betydelige høyere tall.

Vi vet at flere veteraner vil slite psykisk fremover. Tall og undersøkelser fra flere land viser oss at mentale senskader kan dukke opp i flere år etter tjenesten og vi må nok forvente en brutal økning av de tall som fremvises her. De siste veteranene kom hjem bare for en måneds tid siden og mange frykter at tallene vil blåse opp de nærmeste 5-10 årene.

I tillegg registreres det at over 30% ikke har svart på undersøkelsen som viser oss at det igjen er store mørketall. Her frykter vi at det vil dukke opp flere fremover som ikke har ønsket å fortelle om sine traumer. Vi har hørt i media at flere ikke ønsker å delta i denne undersøkelsen. Ofte at de er misfornøyd med oppfølgningen etter tjenesten og funnet Forsvarets ”åpne dør” lukket med henvisninger til kommunale løsninger og NAV. Denne oppfølgningen har fungerer dårlig og et sinne blant disse veteranene har naturlig nok spredt seg. Grunnen for de som er i Forsvaret er at det ofte er naturlig å fortrenge sin traumer, sine tanker og ikke røpe for sine overordnede i sitt slit med skader fra tjenesten. Som en Forsvarsansatt veteran uttalte til meg: ”Om jeg forteller dette vil min sikkerhetsgradering forsvinne.”

Kritikkverdig i noen grad er denne spørreundersøkelsen da den er utelukkende basert på selvrapportering (egen diagnosering). Da er man nok redd for at rapporten har gitt en generalisering som kan gi et skjeft bilde i en fremtidig planlegging av oppfølgningene.

Undersøkelsen viser også at så mange som 82% av de som slutter i Forsvaret har høyere risiko for å få psykiske helseplager. De havner rett ut i det sivile og savner nok det kameratskapet man hadde under tjenesten og blir ofte sittende alene med sine uforståelige militære historier. Historier som kun kan deles med de som har opplevd lignende. Derfor er det viktig å finne sine med-veteraner som forstår hva man snakker om. I årevis har flere veteranorganisasjoner, både i inn og utland, benyttet kameratskap blant likesinnede i større grad i en slags ”terapihensikt”. Dette arbeidet må forsterkes betydelig og støttes av politiske myndigheter i betydelig større grad. Kanskje ikke i en helbredende effekt, men gradvis for å komme ”helt hjem”.

Da vi nå har fått konstatert at Forsvaret ikke siden 2012 har klart å begrense de mentale skadene, men heller doblet de, er det nok på tide å gjøre en drastisk endring rent politisk. Forsvaret trenger vi, men en annen vinkling og erfaring bør benyttes for å få en mer ryddig oppfølgning av veteranene våre. Etter mange år som frivillig i det nasjonale og internasjonale veteranarbeidet kan jeg konstatere at de land som har lyktes best er de som har etablert en egen Veteranadministrasjon som ligger rett under Statsministerens kontor. De har lyktes med å skape sin egen integritet både med hensyn til ivaretagelse av veteranenes rettigheter, anonymitet og behandlingsregimer uten påvirkning fra sin tidligere arbeidsgiver, nemlig Forsvaret. En slik Veteranadministrasjon i Norge må bestå av både militært, sivilt personell og representanter for veteranenes organisasjoner. Den må ha kraft og myndighet og skal arbeide interdepartementalt og koordinere løsninger på alle disse utfordringene som veteranene, pårørende og alle de frivillige organisasjonene står ovenfor. Vi mener at denne løsningen også ville forsterke Forsvarets naturlige gjøremål og sørge for at vi ikke havner i et uløselig veteranproblem. Den dramatiske konklusjonen av undersøkelsen av Afghanistan-veteranene, og mange tidligere veteran undersøkelser, bør være beviset på at vi trenger en ny veteranpolitikk.

Undersøkelsen bør utløse alarm til de påtroppende politiske kreftene å komme på banen og forstå de uløste og akselererende problemene veteranene sliter med. Selv de oppfølgingsplanene og påtvingende kommunale veteran planer blir vist frem før de fleste havner i en skrivebordsskuff på et kommunalt kontor. Om man nå ikke går seriøst igjennom tidligere feil og subjektive avgjørelser fra Forsvaret, er vi tilbake der vi var for mange tiår siden, til skade for kommende generasjoner av veteraner, pårørende og Forsvaret.

Nei, veteranproblematikkens baksmell må ryddes opp i og Forsvaret er nok ikke de rette til det.

La oss nå etablere en egen Veteranadministrasjon, med en egen kompetent stab for å koordinere oppfølgningen av veteraner. Det ville spare samfunnet for mye, både økonomisk og sosialt.

Kommentarer til denne saken