Da koronaen kom, skjedde det noe her

– Mange har fått bedre tid til å lage mat.