I retten innrømmet hun å ha stjålet 42.000 kroner fra butikken der hun var daglig leder.

Underslaget skal ha skjedd i en periode på nesten nøyaktig ett år.

LES OGSÅ: Takket være teknologi utviklet i Larvik gjorde politiet kjempefunn i privat garasje

Med viten og vilje

Det kommer ikke fram i avgjørelsen fra Vestfold tingrett hvordan hun ble tatt. Men da anmeldelsen og den senere rettssaken var et faktum, innrømmet hun altså alt.

– På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig, skriver tingrettsdommer Heidi Gutterud Neumann i den ferske avgjørelsen fra tingretten.

LES OGSÅ: Larviksfirma ble frastjålet verdier for hundretusener – lokalt utstyr sørget for lettelse

Slipper å sone

Retten viser til at allmennpreventive hensyn gjør at straffen bør bli en betinget reaksjon, og den viser til størrelsen på underslaget.

– Det dreier seg om underslag av 42.000 kroner og forholdet ble begått i perioden fra 1. desember 2020 til 13. desember 2021. I skjerpende retning vektlegger retten at siktede utnyttet sin stilling som daglig leder, skriver Gutterud Neumann videre.

Straffen ble 35 dagers betinget fengsel, som var det aktor foreslo. Hun fikk også en prøvetid på to år. Det betyr at hun slipper å sone hvis hun ikke bryter vilkårene.

LES OGSÅ: Larvik-mann med seks dommer har skiftet navn og startet nytt firma: – Ingen kommentar