(Vestviken 24)

[Nettavisen]  Det er ikke bare lakseprisene som vil stige. Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog tror folk generelt må bruke mer av inntekten sin på mat i framtiden.

- Jeg tror folk må tenkte litt annerledes rundt mat i fremtiden. I Norge bruker vi en veldig liten andel av inntektene våre på mat. Framover tror jeg man må være villig til å betale mer, sier Aarskog til Nettavisen.

Produktet Aarskog selger, laks, er blitt stadig dyrere de senere årene. Lakseprisen har mer enn fordoblet seg på to og et halv år, og er dermed blitt betydelige dyrere enn konkurrerende produkter, som for eksempel kylling. 

I norske butikker koster nå en kilo laks fort over 200 kroner.

- En stor trend

Den meste av oppgangen kan forklares i sammenheng med lav tilbudsvekst for laks, en følge av de store problemene med lakselus. 

Aarskog tror imidlertid oppgangen også kan sees i sammenheng med en bredere trend i retning dyrere mat generelt, som også vil ramme andre kjøttprodukter.

- I framtiden blir vi flere folk. Samtidig vil flere bli rike og har råd til å kjøpe kjøtt og proteiner. Det betyr at matprisene kommer til å stige. Det er en stor trend, sier Aarskog.

Sjømatrådet meldte tidligere denne uken at nordmann spiser mindre fisk. Aarskog er ikke overrasket over det.

- Det er i hvert fall naturlig at man spiser mindre laks, fordi det produseres mindre. Tilbudet av laks falt ti prosent i fjerde kvartal. Trendmessig så tror jeg at likevel at fisk blir mer ettertraktet framover. Megatrendene med tanke på helse og klimavennlig produksjon taler for det, sier han.

Vokser mer enn markedet

Marine Harvest la fram kvartalstall onsdag. De viktigste tallene var kjent fra før, men selskapet meldte ellers at de vil slakte 403.000 tonn laks i 2017, en oppgang fra 381.000 tonn i 2016.

Dette er en vekst på nesten seks prosent og betydelig mer enn hva de tror den totale globale lakseproduksjonen vil vokse med i samme periode (-1 til +4 prosent). 

Aarskog avviser at anslaget for selskapet hans, som står for rundt en sjettedel av all laksen som blir produsert i verden, er for optimistisk. 

- Anslaget vårt forutsetter at det går bedre med tanke på lakselus, men ikke at det går fantastisk. Samtidig har vi også gjort mange tiltak for å motvirke luseproblemene, så vi bør se resultater av det, sier han.

- Men dere sa vel akkurat det samme i fjor også?

- Ja, men det er første gang vi bommet. Vi har truffet ganske bra opp gjennom årene. (ANB)