Dans- og musikklinjen på Thor Heyerdahl videregående er viktig for skolen, viktig for Larvik og viktig for Vestfold og Telemark

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gjennom utkast til «Tilbudsstrukturen i videregående opplæring» i fylkeskommunens strategi er Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik blitt oppmerksom på flere endringer i studietilbudet. Særlig vekker utkastet til endringer i utdanningsprogrammene for musikk, dans og drama bekymring. Det er også endringer i fag som gir kompetanse i håndverk, design, husflid og kulturarv.

I utkastet kan vi lese at antall studieplasser ved musikk, dans og drama vurderes redusert med 30 eller 45 plasser. Dessuten at «- det bør særlig vurderes om tilbudet på Thor Heyerdahl skal videreføres». HMKN forutsetter at disse vurderingene leder frem til at linjen ved Thor Heyerdahl videreføres.

Dans- og musikklinja på Thor Heyerdahl videregående skole er en viktig del av et kulturelt kretsløp. Den er dessuten en del av et helhetlig opplæringsløp som starter i barnehage, fortsetter i grunnskole og videregående skole så vel som i det frivillige liv. Eksemplene er mange på elever som har fullført MD-linja, tatt videreutdanning og kommet tilbake for å kombinere undervisning med jobb i annen kulturinstitusjon¨. Det er også tidligere elever fra linjen som nå hevder seg i verdenstoppen innenfor sine fagfelt.

På mange måter er MD-linja skolens ansikt utad. Elever og ansatte har i alle år skapt sterke og gode kulturopplevelser for innbyggerne i Larvik. I samarbeid med andre kulturtilbud har dans- og musikk linja ved THVS vært en stor bidragsyter til at Larvik er en kulturby.

Verdt å merke seg er dessuten uttalelser fra svært mange tidligere elever som sier at uten tilbudet de fikk gjennom dans- og musikk linja på Thor Heyerdahl, ville de ikke begynt eller fullført videregående utdanning. I utkastet står det svart på hvitt at: «Sektorens viktigste oppgaver i dette arbeidet (økt verdiskapning gjennom grønn omstilling) er å øke andelen som gjennomfører videregående opplæring, øke læringsutbyttet og gi elever og lærlinger økt opplevelse av livsmestring».

HMKN (Miljø, kultur og næring i Larvik), merker seg at en overvekt av kuttforslagene er lagt til det tidligere Vestfold fylke. Man er også kjent med at den forutsatte økonomiske besparelsen ved nedleggelsen er begrenset. Sett opp mot den livsmestring og læringsutbytte de kulturelle fagene gir, er HMKNs konklusjon at samfunnsnytten ved nedleggelse blir negativ.

Dans- og musikklinjen på Thor Heyerdahl videregående er viktig for skolen, viktig for Larvik og viktig for Vestfold og Telemark. Å sørge for at frafallet i videregående opplæring ikke øker er viktig for Norge – la dans- og musikklinjen ved Thor Heyerdahl videregående bestå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.