Her makser de internettkapasiteten til Lavik kommune: – Jeg har gledet meg siden februar!

– Arrangementet ble fort fullt, vi hadde til og med venteliste.