DNB har inngått en ny avtale med BankAxept og Vipps for kontanttjenester i Norgesgruppens butikker. Den nye «Bank i Butikk»-løsningen vil innebære at kundene kan sette inn og ta ut kontanter via dagligvarebutikkenes bankterminaler.

Den nye tjenesten starter opp midt under koronakrisen, til tross for at dagligvarebutikker fraråder å bruke kontanter i butikken for tiden – av hensyn til smittevern.

– Hvilke tanker har dere gjort dere om smittevern når tjenesten lanseres midt under denne krisen?

– Tjenesten lanseres som planlagt, da det fortsatt er et behov for kontanthåndtering. Løsningen blir ivaretatt av butikkenes smittevernsløsninger, som har vært svært gode på å kommunisere godt ut mot sine kunder rundt betaling og kontanter, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps – som BankAxept er en del av.

Hun påpeker imidlertid at på grunn av koronakrisen vil de ikke fremme denne løsningen, da det ikke er ønskelig at det håndteres kontanter i butikkene.

– Tryggere

Sjef for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, forklarte tidligere i vår at løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og PIN.

– Dette gjør det tryggere for kundene samtidig som det gjør det vanskeligere for kriminelle å utføre økonomisk kriminalitet, sa hun i en pressemelding.

Cecilie Skjennald, kommunikasjonsrådgiver i DNB, forteller til Nettavisen denne uken at avtalen de har med Posten om banktjenester gjennom postens filialnett utløper 30. juni 2020.

– Det er kostbart å drifte manuelle banktjenester i over 1350 Post i Butikk-skrankepunkter over hele landet, forklarer hun.

De fleste kundene deres foretrekker nå imidlertid digitale tjenester for å betale regninger, overføre penger eller søke om boliglån.

– For å videreføre Posten-avtalen satte vi som forutsetning at andre banker måtte være med og ta sin del av kostnadene. Det lykkes vi ikke med. Ingen ønsket å dele denne regningen med Dnb, forteller Skjennald.

– Dekker 98 prosent av befolkningen

Selv om Posten-avtalen ikke videreføres, vil de altså fortsette å tilby kundene muligheten til å ta ut og sette inn kontanter – bare på en annen måte.

– Den nye kontantløsningen fra Vipps/BankAxept vil ved oppstart i mai/juni 2020 tilby kontanttjenester i cirka 1450 dagligvarebutikker over hele landet. Dette tilsvarer en dekningsgrad på ca. 98 prosent av Norges befolkning, sier Skjennald.

Hun legger til at de forventer at antallet butikker og banker som kobler seg på den nye løsningen for kontanttjenester vil øke etter hvert.