De pleier å ha flere hundre søkere, i år er det bare fire-fem: - Hvem vil ha 75.000 kroner?

Hvert år deler Labo ut 75.000 kroner til gode formål i lokalmiljøet. I år har nesten ingen søkt.