Da har det gått over 100 dager siden Norge fikk en ny regjering. I midten av oktober kom Jonas og Trygve ut fra møtet med Kongen, etterfulgt av sine fremste menn og kvinner. 19 statsråder som med liv og lyst var klare, og kanskje litt skremte, for å påta seg denne store oppgaven som nå lå foran dem. En oppgave om å sikre at det skal være godt å bo i hele Norge «som vi er så glad i».

For alle oss som ikke er statsråder, og det er definitivt flest av oss, så kan vi knapt ane hvordan de siste 100 dagene har vært for denne gjengen. For min del har de siste 100 dagene bestått av hverdager med jobb og en lang dørstokkmil for å komme seg på trening. Det har vært helger på boligjakt i et umulig boligmarked i Oslo og en etterlengtet juleferie hvor mobilen kunne legges bort. De siste 100 dagene har gått i hjemmesitting på grunn av korona og savn etter julebord med venner og kollegaer. Høye strømpriser med planlegging av når man kan dusje og vaske klær. Og de siste 100 dagene har bestått av mørketid. En sol man ikke rekker å se fordi man er på jobb, og ekstra mørke kvelder når de må tilbringes uten for mange nærkontakter og i en periode med dyr strøm. Mine siste 100 dager er nok ganske lik som for mange andre. Men hva har egentlig de siste 100 dagene og en ny regjering betydd for oss i Larvik?

Få snakker vel så høyt og varm om kommuner som Senterpartiet. Etter mange år som ordfører og så leder for kommunesektorens interesseorganisasjon KS, kom Bjørn Arild Gram inn i kommunaldepartementet som en reddende engel. Han har alle landets kommuneøyne rettet mot seg og forhåpningene er store. «Kan endelig min kommune bli livskraftig?»

Det er kanskje ikke akkurat innlysende, men pengene til å drifte sykehjemmene på Rekkevik, Svarstad, Grevle og i kommunen for øvrig kommer fra kommunaldepartementet. Det samme gjør pengene til barnehagene og skolene. En stor andel av kommunens inntekter bevilges over statsbudsjettet med kommunaldepartementet som avsender. For Senterpartiet har det vært og er det viktig at disse midlene er frie inntekter. Altså at kommunen selv kan disponere midlene uten at det er forhåndsbestemt av noen andre til hva eller hvordan de skal brukes. Eller, pengene må jo gå til lovpålagte oppgaver som skoler og eldreomsorg. Men det at vi lokalt kan tilpasse hva pengene skal gå til og hvordan ulike oppgaver skal løses, er noe Senterpartiet mener er en styrke ved det norske lokaldemokratiet. Helse, skole og velferd skal være tilgjengelig nær folk og det må sikres et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor man bor.

I Larvik har vi opprettholdt en desentralisert skole- og sykehjemstruktur. Dette så flest mulig har kort vei til tjenestene. Et eksempel her er barnehagen og skolen i Hvarnes. Men en slik struktur kommer ikke av seg selv, og den koster penger. Det er kommunen som er oss innbyggere nærmest og som leverer tjenester som vi bruker hver dag. Da må kommunen ha en økonomisk ramme som er god og gir forutsigbarhet, slik at de kan lykkes med de krevende oppgavene de har ansvar for, og prioritere løsninger som gir folk en bedre hverdag.

Regjeringen har etter de tiltrådte bevilget 2,5 milliarder mer til kommunene i frie inntekter. Tenk hvilken leilighet jeg kunne kjøpt om jeg bare hadde fått et par promille av de milliardene? Men heldigvis har pengene gått til noe som er bedre for flere, nemlig en styrket kommuneøkonomi. For Larvik utgjør det i 2022 15,65 millioner mer i inntekt med en Arbeiderparti og Senterparti-regjering, enn med en Høyre-ledet regjering. Og selv om det sikkert enda ikke er nok, er jeg sikker på at dette bare er starten. Vi sitter langt bedre i det nå, enn hva vi gjorde med en blå regjering. Og vi kan fortsette å glede oss over at våre barn har relativt sett kort vei til skolen og at de eldre og syke kan få tilbudene de har bruk for i sine nærmiljø, der de er kjent. En av grunnene til at Senterpartiet syns kommuneøkonomi er så viktig, er fordi en styrket kommuneøkonomi betyr at kommunene kan prioritere mer penger til eldreomsorg og mer til skoler og barnehager.

Jeg ville så gjerne også fortalt dere om Emilie Mehl, landets yngste minister, som har opprettet 146 faste politistillinger fordelt over hele landet og styrket kriminalomsorgen med 50 millioner kroner. Om Ola Borten Moe som har sørget for 500 flere studieplasser på sykepleien, slik at vi sikrer rekruttering til et yrke der det er sårt tiltrengt. Og om Sandra Borch som kort tid etter at regjeringen tiltrådte innfridde bøndenes krav om tilleggsforhandlinger og de 754 millioner kroner som bøndene krevde på grunn av uforutsette høye kostnader på gjødsel og byggevarer. Men det får bli en annen gang.

De neste 100 dagene håper jeg byr på mer sosialt samvær og mindre økonomisk bekymring for strømregninga, mer god politikk for å minske forskjellene i samfunnet og styrke tjenester nær folk. Og heldigvis vil de neste 100 dagene by på lengre dager og mer sol. For om 100 dager er det mai, da er bøka er grønn og det er ekstra godt å bo i Larvik.