Økonomiske tiltak fra regjering, Sp og Stortinget må til for å sikre produksjon, distribusjon og salg av viktige produkter til markedene våre. I tillegg vil det sørge for stabilitet og trygghet for arbeidsplasser, viktig verdiskaping og norsk eierskap i næringslivet vårt!

Storting og regjering klarte det i og under pandemien; bevilge, vedta og fordele ut økonomiske virkemidler til den delen av næringslivet som virkelig trengte det. Det må vi også få til NÅ! Vi har verktøy som Innovasjon Norge og andre solide aktører som både har erfaring og kunnskap til å gjøre jobben for myndighetene.

Midlene og de økonomiske «pakkene» må være målrettet og treffe det næringslivet som virkelig «blør».

Norsk næringsliv lider under dagens energikrise, det må vi ta på alvor. De partiene som tok oss inn i Acer må stå opp for samfunnet, næringslivet og befolkningen, se konsekvensene og jobbe fram et bredt politisk forlik som gjør ord til handling!

Det holder ikke lenger å gjenta «at vi skal se på saken og følge den nøye». Nei, nå må vi som ansvarlige politikere handle og fatte aktive, målretta og effektive vedtak!