De voksne i barnehagen visste at barnet hadde det fælt, men varslet ikke. En telefon til Hilde og Jeanette kunne vært løsningen.

En konsultasjonstjeneste for alle som jobber med barn skal bidra til å gjøre det lettere å avgjøre om man skal melde bekymring om barn som mulig utsettes for omsorgssvikt, vold eller overgrep.