Anbefaler - Anbefaler ikke

Torget. Kiss. Jazz Frisør. Felumb. Feyersgate. Foto: Lasse Nordheim

Torget. Kiss. Jazz Frisør. Felumb. Feyersgate. Foto: Lasse Nordheim Foto:

Av
DEL

LeserbrevKommunestyret har gitt Bane Nor oppgaven å utrede 2 alternative traseer /stasjonsplasseringer, og kommet med 4 løsninger. Bane Nor har rangert disse alternativene: Anbefaler og Anbefaler ikke.

En næringslivsleder som bruker mange millioner kroner hos en konsulent for veiledning til et prosjekt, vil han da velge det alternativet som konsulenten anbefaler, eller velger han det som det rådgivende selskapet ikke anbefaler?

Slik logikk gjelder tydeligvis ikke for politikere. Det er selvfølgelig lov å være uenig, men hvorfor la Bane Nor utrede et Indre havn alternativ når man så tydelig , bare minutter etter at presentasjonen er ferdig, uttaler at Indre havn er uaktuelt? Høyre går i tillegg så langt at de ikke engang ønsker Bane Nor sin anbefalte løsning ut på høring. Personlig synes jeg det er mangel på respekt på den jobb som er utført, og beviser det faktum at Høyre allerede har bestemt seg for Kongegata og at høringsrunden som vi nå går inn i kun er et skuespill for at vi som velgere skal tro vi har noe å si i saken.

Kommentarer som ”det handler bare om penger”, har blitt brukt som argument for at Bane Nor landet på indre havn.

I prinsippet er det en viss riktighet i det. Handel i sentrum, arbeidsplasser og erstatninger for erverv eller nedleggelser det betyr mange penger.

Bane Nor gir erstatning for bygningserverv. Hvis summen du får for bygningen er grei så kan det være en grei måte å få realisert sitt bygg. Hvis du derimot driver en forretning som ikke direkte blir berørt av byggingen men opplever en dramatisk omsetningssvikt på grunn av at byen er en byggeplass, vil du ikke få noen erstatning. Spør butikkene i sentrum; Hvem vil overleve 5-10 år med stor nedgang i omsetning? Spør oss butikkene som har litt erfaring fra hvordan byggeaktivitet i sentrum har å si for omsetningen og handelen i sentrum.

Sentrale Larvikspolitikere bruker fraser som ”skal man lage omelett må man knuse noen egg” . Butikkene og alle de 220 boligene som må flytte og folkene dette berører, det er vi som er eggene dere vil knuse!

Jeg tror politikere og befolkningen virkelig undervurderer hvilke konsekvenser en byggeplass over lang tid vil få for sentrum.

Under onsdagens formannskapsmøte klarer Høyre å uttale at det er kun 5 butikker i sentrum som blir berørt. Det stemmer sikkert når man snakker om hvem som direkte blir berørt, men å ta så lett på det å si at Kongegataalternativet kun berører 5 butikker, det synes jeg er en naiv uttalelse fra et parti som bør vite mer om handelen i sentrum.

Bane Nor sier selv i ”Fagrapport, konsekvenser i anleggsperioden”: Det vil være et sentrum som vil bære preg av anleggsarbeid med støy og støvproblemer, anleggsmaskiner og transport av masser. Vi snakker om en periode på 4-5år bare for å få togtraseen på plass. Etter det starter gjennoppbygingen av byen. Hvor lang tid tar det 5 år ? 10 år? Vi har ennå til gode å se hvilke planer tomteeier Bane Nor ønsker seg for et togfritt Indre havn. Vil Bane Nor etter de har kjøpt tomter for mange hundre millioner(?) i sentrum gi fra seg tomtene i Indre havn for å lage grønntareal og småbebyggelse? Vil lokale politikere kunne regulere høyden på bebyggelse i indre havn når de allerede i samme område( Sanden), har godkjent 5 etasjer og godkjent 8 etasjer på Grandkvartalet? Bane Nor Eiendom er vel ikke akkurat kjent for lav bebyggelse i sine byggeprosjekter. En togstasjonsplassering i Kongegata vil potensielt gi byen 2 store byggeplasser, to store områder som skal utvikles, 2 store områder som politikere skal regulere, og vi vet jo alle vi som bor i omkampenes by hvor lang slike byggeprosesser tar.

Min oppfatning er at Kongegataforkjempende politikere, lokalavis og debattanter rett og slett gir blanke i sentrum., og gladelig ofrer byens nåværende sentrum mot det de tror vil skape en ”park” i Indre havn.

Vi og flere andre butikker i sentrum er på grunn av vareutvalget avhengig av en viss mengde tilreisende kunder , hytte- og campingturister. Jeg er redd de heller vil foretrekke våre nabobyer enn Larvik sentrum i byggeperioden og innarbeide seg et nytt handlemønster, kanskje for alltid.

Vi som butikkeiere i sentrum vet hvor mye det ytre miljøet har å si for handelen, der bare noe så dagligdags som været kan gjøre store utslag på en dagsomsetning.

Spør deg selv, vil du bruke et sentrum som er støvete, bråkete, som er vanskelig tilgjengelig fordi flere gater er stengt, der du møter stengte butikkdører enten fordi de er lagt ned eller flyttet til et annet sted?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags